Wielkopostna wystawa w Muzeum Podkarpackim w Krośnie

Kiedyś wieńczyły przydrożne kapliczki, wieże i kopuły łemkowskich cerkwi. Żelazne krzyże i krzyżyki różańców oraz małe drewniane kapliczki – symbol Chrystusa – można oglądać na wystawie w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
Na wystawie znalazł się zbiór 23 krzyży żelaznych z przełomu XIX/XX w., wykonanych przez wiejskich kowali na obszarze Pogórza Karpackiego, Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Jeden z krzyży znajdował się w cerkwi z 1780 r. w Nieznajowej w Beskidzie Niskim. Była to jedna z najpiękniejszych cerkwi na Łemkowszczyźnie, zniszczono ją w latach 60. XX wieku. Wśród małych drewnianych krzyży cerkiewnych obrządku prawosławnego i greckokatolickiego warto zwrócić uwagę na pięknie zdobiony krzyżyk huculski wykonany w XIX w. Na wystawie znalazła się również bogata kolekcja drewnianych kapliczek i prymitywnych ludowych rzeźb z przedstawieniami Chrystusa oraz wota, monstrancje, kielichy i pacyfikał z XVIII w. Unikalnym zabytkiem jest lwowska chorągiew bernardyńska z przedstawieniem św. Franciszka, ornat i kapa z XVIII w.
W muzeum można obejrzeć, po raz pierwszy prezentowaną publicznie, zasłonę wielkopostną wykonaną na przełomie XVIII/XIX w. Służyła do przysłaniania wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego w końcowym okresie Wielkiego Postu.
Najstarszym zabytkiem prezentowanym na ekspozycji jest gotycka podstawa do kielicha wykonana w 1560 r. i drzeworyt z Pasją z XVI w.
Eksponaty udostępnione zostały przez Muzeum Zamkowe Kamieniec – Korczyna/Odrzykoń, Muzeum Podkarpackie w Krośnie i prywatnych kolekcjonerów.