Wkrótce XII Submisja Drewna Cennego Krosno 2011

25 lutego rozstrzygnięty zostanie przetarg submisyjny na drewno cenne organizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie już po raz dwunasty. Tradycyjny termin submisji to ostatni piątek lutego, zaś miejsce rozstrzygnięcia, sala narad Nadleśnictwa Brzozów.
Drewno oferowane do sprzedaży zgromadzono na czterech składach: w Czudcu, Oleszycach, Uhercach Mineralnych i Załużu. W tegorocznej ofercie dominuje dąb (520 m), ale sporo jest też buka (350 m) i jaworu (240 m). Będzie również można nabyć cenne kłody jesionów, olsz, czereśni i wiązów. Łącznie wystawiono do przetargu 1380 m drewna wybranego spośród surowca pozyskanego w 25 nadleśnictwach w toku planowych zabiegów w drzewostanach.
– Nie jest łatwo wybrać i zgromadzić tyle surowca, gdyż pochodzi on z cięć bieżących na obszarze niemal całego Podkarpacia – mówi Andrzej Miara, naczelnik Wydziału Marketingu RDLP w Krośnie. – Nasi leśniczowie, na składach przejściowych w leśnictwach, wyszukują kłody, które odpowiadają wymogom drewna cennego. Następnie specjaliści od gospodarki drewnem dokonują ponownego pomiaru drewna już na składzie, po czym rejestrują je w katalogu submisji, który trafia do wszystkich zainteresowanych.
Nabywcy mogą oglądać surowiec do czwartku 24 lutego w godz. 8-16, zaś w piątek przed godziną 10. złożą swoje oferty zakupu. Zostaną one wpisane do specjalnego programu komputerowego, który dokona rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcą drewna zostaje firma oferująca najwyższą cenę. Wyniki submisji są zawsze ważnym elementem oceny sytuacji na runku drzewnym.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie