Czy wiesz dlaczego święcimy palmy, malujemy jajka?

Jeżeli nie to przyjdź do Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9. Uprzejmie informujemy, że od 15.03.2011 roku w ofercie edukacyjnej naszego Muzeum dostępne będą nowe warsztaty:
Warsztaty adresowane są do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęciom teoretycznym towarzyszy pogadanka związana z tradycjami palm wielkanocnych. Uczestnicy dowiedzą się: o tradycjach i zwyczajach związanych ze święceniem palm, z czego wykonywane są palmy, jaka jest symbolika jej poszczególnych elementów. Po zajęciach teoretycznych czas na zajęcia praktyczne,
w których uczestnicy będą wykonywać tradycyjne polskie palmy wielkanocne.

Warsztaty adresowane są do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęciom teoretycznym towarzyszy prezentacja multimedialna o historii pisanek oraz ludowych zwyczajach związanych z Wielkanocą. Uczestnicy zapoznają się z technikami wykonywania tradycyjnych pisanek, sposobach ich pisania. Uczestnicy dowiedzą się, że popularne wzory używane do zdobienia pisanek miały swoje symboliczne znaczenie. Po zajęciach teoretycznych uczniowie pod okiem etnografa spróbują swoich umiejętności i będą mogli wykonać własne pisanki.

Opłata za udział w warsztatach wynosi 4 zł od osoby.
Każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą 2 gotowane jajka.