Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki

Tradycją lat ubiegłych Województwo Podkarpackie organizuje Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się w Medyni Głogowskiej w dniu 19 września br. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele stowarzyszeń, branży turystycznej oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję turystyki w Województwie Podkarpackim.

Podczas imprezy planowane jest wręczenie Statuetek Marszałka „Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji” oraz odznak Ministra „Za Zasługi dla Turystyki”.

Coroczne organizowanie Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki stwarza doskonałe możliwości do podkreślenia znaczenia turystyki dla międzynarodowej społeczności oraz jest okazją do wymiany poglądów na temat zadań i problemów stojących przed turystyką w kontekście jej wpływu na takie sfery życia jak: gospodarka, kultura czy polityka.

Tegoroczne ogólnopolskie uroczyste obchody Światowego Dnia Turystyki będą miały miejsce podczas jubileuszowej 20-tej edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Hasłem przewodnim ogólnopolskiego Światowego Dnia Turystyki 2009 jest „Turystyka – Świętując Różnorodność”.

W trakcie zaplanowanej na dzień 22 października br. uroczystości osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju turystyki wręczone zostaną odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki za „Zasługi dla turystyki”. Następnie zostaną uhonorowani nagrodami laureaci konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”. Na zakończenie uroczystości, która odbędzie się w Sali Kongresowej Międzynarodowych Targów Poznańskich przewidziany jest program artystyczny.