Wspomnienie I wojny Światowej na Pogórzu Dynowskim

Na trzech zapomnianych cmentarzach z I wojny światowej na Pogórzu Dynowskim pojawiły się charakterystyczne krzyże. W dniu 23 kwietnia podczas XXVIII Rajdu Górskiego „Powitanie wiosny” ustawili je turyści z krośnieńskiego oddziału PTTK, który był organizatorem rajdu. Współorganizatorami byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Zarząd Zespołu Karpackich parków Krajobrazowych w Krośnie. W rajdzie „Powitanie wiosny” wzięło udział przeszło 170 osób, w tym uczniowie 13 szkół z Krosna i okolic. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był Ryszard Majka, znany w środowisku przewodnik górski.
– To po prostu pomysł na upamiętnienie 90 rocznicy Wielkiej Wojny. – Mówi Ryszard Majka. – Rozsiane po lasach cmentarze wojskowe zostały zapomniane przez ludzi i w terenie trudno było znaleźć ślady po nich. Dzięki współpracy działaczy turystycznych, takich jak choćby Roman Frodyma i leśników, udało się te miejsca zlokalizować. W paśmie Królewskiej Góry są to dwa cmentarze, na których spoczywają żołnierze m. in. 12 C. K. Krakowskiej Dywizji Piechoty, w której walczyli Polacy. Natomiast cmentarz na Suchej Górze kryje szczątki honwedów węgierskich. Krzyże pozyskane zostały z remontowanego cmentarza w nr 9 w Łysej Górze. Tam ustawiono nowe krzyże, zaś stare złożono za ogrodzeniem cmentarnym. Są to oryginalne obiekty z czasów Wielkiej Wojny projektowane przez słynnego słowackiego architekta Dušana Jurkovica.
Na wszystkich krzyżach widnieją nowe emaliowane tabliczki z napisem: „Cmentarz wojenny 1914-1915” i sentencją z okresu Wielkiej Wojny. Kolejne cmentarze – tym razem w Beskidzie Dukielskim – planuje się oznakować w ten sposób jesienią tego roku.
Materiał Pana Edwarda Marszałka ze strony Lasów Państwowych w Krośnie.