Wszystko w komputerach – Bieszczadzki Park Narodowy

Szanowni Państwo! Specjalnie dla czytelników ePodkarpacie.com otrzymaliśmy od Pana Adriana Madejczyka, pracownika Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego BdPN, administratora systemu i specjalisty d/s ochrony przyrody, opis systemu informatycznego, którym aktualnie posługuje się Bieszczadzki Park Narodowy. Jest to najnowocześniejsze rozwiązanie tego typu w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Bieszczadzki Park Narodowy jako największy górski park w Polsce jest obszarem o wysokich wymaganiach dotyczących sposobów gospodarowania i zarządzania. Aby podołać tym wymaganiom postanowiono wyposażyć Park w nowoczesny i wydajny System Informacji Przestrzennej. SIP jest to zestaw map numerycznych (w postaci cyfrowej wprowadzonych do komputerów) połączony z bazą danych w taki sposób, aby otrzymać jak najwięcej informacji opisowych wybierając dowolny element na mapie. Mapy numeryczne BdPN dla lepszego poruszania się w gąszczy informacji zostały podzielone na działy tematyczne takie jak:
– ewidencja gruntów,
– leśna mapa numeryczna,
– ochrona flory,
– ochrona fauny,
– zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych,
– udostępnianie Parku,
– ochrona walorów krajobrazowych,
– zagospodarowanie przestrzenne,
– turystyka i inne.

Następną częścią składową Systemu są programy – wykorzystano tutaj specjalistyczne oprogramowanie GIS (ang. Geographical Information System – system informacji przestrzennej) firmy ESRI uzupełnione dodatkowo o aplikacje autorskie wykonawcy systemu (firma „Krameko” z Krakowa). Programy te pozwalają na przeprowadzanie działań, które są sednem funkcjonowania Systemu – przeprowadzania analiz przestrzennych. Dzięki nim możemy w szybki i przystępny sposób uzyskać informacje o interesującym nas miejscu wskazanym na mapie, bądź też szybko zaprezentować na nowej mapie interesujące nas zagadnienia (np. możemy się dowiedzieć, jakie zbiorowisko roślinne znajduje się w wybranym przez nas miejscu lub też gdzie znajdują się interesujące nas zbiorowiska roślinne czy gatunki gleb). Dodatkowo w Bieszczadzkim SIP-ie umieszczone zostały zdjęcia lotnicze o dokładności terenowej ok. 30 cm, obejmujące swym zasięgiem prawie cały obszar Parku. Ponadto równie ważnym elementem opracowania jest Numeryczny Model Terenu – czyli cyfrowe zobrazowanie zróżnicowania wysokościowego. Obejmuje on swoim zasięgiem Park wraz z otuliną i jest niezwykle przydatny do analiz związanych z takimi zagadnieniami jak wysokość, ekspozycja stoków, spadki na stokach.

Cały System jest oczywiście przystosowany do współpracy z mediami zewnętrznymi służącymi do zbierania i aktualizacji danych w terania takimi jak odbiorniki GPS, które również są na wyposażeniu Parku i są integralną częścią SIP-u.
Obecnie trwają prace nad modernizacją serwisu internetowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jest wielce prawdopodobne, że w nowym serwisie zostanie zaprezentowana i udostępniona część danych z Systemu przy wykorzystaniu Internetowego Serwera Map.

Dla Podkarpackiego Portalu Turystycznego ePodkarpacie.com
Adrian Madejczyk
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN