Wystawa w Muzeum Regionalnym w Jaśle

W Muzeum Regionalnym w Jaśle otwarto wystawę zatytuowaną „Architektura w malarstwie Ignacego Pinkasa”. Zbiega się ona z 70-rocznicą śmierci artysty.

Na wystawie możemy oglądać najciekawsze prace artysty. Prezentują one pejzaże miejskie, m.in. Krakowa i Warszawy. Pinkasowi zależało na oddaniu niesamowitego klimatu miejsc, w których przebywał. Prace te pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle – miasta rodzinnego artysty.

Wstęp do muzeum w dni powszednie kosztuje 2 zł. od osoby oraz 10 złotych od grupy. W niedziele wstęp wolny.

Wystawa będzie czynna od 7 lutego do 2 kwietnia 2005 roku, sali muzeum, przy ulicy Kadyiego 11.

**********
Ignacy Pinkas (1888-1935), urodzony w Jaśle, nauki pobierał w Szkole Realnej w Jaśle. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; był uczniem Jacka Malczewskiego. W latach 1914-19 był uczestnikiem walk legionowych. W 1920 roku na stałe osiadł w Krakowie, skąd podróżował po całym świecie. Swoje dzieła malował aż do śmierci. Zmarł 3 sierpnia 1935 roku na gruźlicę. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Jego dzieła, oprócz Jasła, znajdują się również w muzeach w Krośnie i na Wawelu. Prace Pinkasa są cenione przez kolekcjonerów z całego świata.