X edycja konkursu turystycznego pt. Wędrówki Podkarpackie

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do wzięcia udziału w X edycji konkursu turystycznego pt. „Wędrówki Podkarpackie”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie podmiotów gospodarczych w dziedzinie usług turystycznych, wyróżniających się wysoką jakością świadczeń oraz oryginalnością proponowanych form wypoczynku z terenu województwa podkarpackiego.
Konkurs składa się z 3 etapów. W pierwszym, trwającym od 15 czerwca do 25 lipca zainteresowane podmioty zgłaszają swoje kandydatury w następujących kategoriach:
I Wygodny kwaterunek :
1. podkategoria – hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe;
2. podkategoria – schroniska, campingi, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne;
II Smaczne jadło – restauracje, kawiarnie, karczmy, zajazdy, puby, itp.
Głosowanie w I etapie Konkursu odbywa się za pomocą:
– kart pocztowych przesyłanych na adres: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok. 302 (należy podać imię i nazwisko,
nr kontaktowy oraz nazwę podmiotu i nr kategorii);
– karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie: www.podkarpackie.travel.pl.

Wszyscy biorący udział w tym etapie mają szansę na wygranie cennych nagród. Lista wylosowanych zostanie ogłoszona przez Organizatorów oraz patronujące im media.
Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Kapituła wybierze 10 liderów z każdej kategorii. Wezmą oni udział w kolejnym etapie konkursu, w którym turyści wybiorą najciekawsze obiekty.
Laureaci konkursu otrzymają statuetki ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Znak Jakości Turystycznej przyznawany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Dodatkowo wyróżnione podmioty zostaną włączone w działania promocyjne obejmujące m.in. reklamę w wydawnictwach PROT oraz informacje na stronie internetowej www.podkarpackie.travel.pl.
Trzecią kategorią Wędrówek Podkarpackich jest konkurs fotograficzny
pn. ”Wyjątkowa atrakcja turystyczna regionu”. Nadsyłane prace będą oceniane za pomysł, kompozycję i zgodność z tematyką.
Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie pięć zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 10×15 cm lub na CD (format JPG, rozmiar od 1 – 5 mB) na adres PROT lub na adres e-mail: [email protected]. Nadesłane prace powinny być opisane danymi autora, tytułem, datą i miejscem ich wykonania. Do zdjęć należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, dostępną na stronie: www.podkarpackie.travel.pl w zakładce „Wędrówki Podkarpackie”.
Na autora najlepszych prac czeka wysokiej klasy aparat fotograficzny ufundowany przez Firmę Fotograficzną „FOTOS” z Łańcuta.
Konkurs trwa do 30 września. Wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronach Organizatorów oraz przez patronujące konkursowi media. Wszystkie prace zostaną umieszczone w Albumie ”Wędrówki Podkarpackie 2010” na stronie www.podkarpackie.travel.pl.