XI Submisja Drewna Cennego Krosno 2010

XI Submisja Drewna Cennego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przyniosła interesujące rozstrzygnięcia. Otwarcia ofert dokonano 26 lutego, czyli tradycyjnie w ostatni piątek tego miesiąca, w Nadleśnictwie Brzozów. O prawo zakupu najlepszego surowca ubiegało się w tym roku 20 kupców reprezentujących firmy z Polski, Austrii, Estonii, Niemiec i Słowacji.
W tym roku nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie zaoferowały prawie 1425 metrów sześciennych, co oznacza, że jest to wciąż jeden z największych przetargów na drewno cenne w Europie Środkowej. Sprzedano 1285 metrów sześciennych, z tego najwięcej drewna dębowego – 523 m³ i jaworowego – 383 m³.
– Sprzedaż prawie 90% oferowanego przez nas surowca trzeba uznać za duży sukces, zwłaszcza w dzisiejszych realiach gospodarczych – stwierdził Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Osiągnięte ceny średnie w poszczególnych gatunkach są zadowalające i odzwierciedlają najnowsze tendencje na rynku drewna cennego.
Najwyższą cenę średnią – 1551 zł za m³ – uzyskano za drewno jaworowe. Najdrożej sprzedano kłodę z Nadleśnictwa Dukla, za którą nabywca zaoferował 12 222 zł za m³. Pozyskano ją w leśnictwie Zyndranowa w kompleksie leśnym Ostra w trakcie standardowych cięć pielęgnacyjnych. Wciąż zatem niepobity pozostaje rekord cenowy uzyskany podczas VII submisji w 2006 roku. Wówczas to za kłodę jaworu, pozyskanego w Nadleśnictwie Bircza, niemiecka firma okleiniarska zaoferowała 27 072 złotych za m³.
Całość drewna na submisję wybrana została spośród pozyskanego w ramach cięć planowych. Na terenie RDLP w Krośnie pozyskuje się rocznie prawie 1,8 mln. metrów sześciennych drewna.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie