XIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie

Co trzy lata, tradycyjnie w lipcu, odbywa się w naszym mieście Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, integrujący środowiska polonijne z różnych kontynentów. Zaczęło się skromnie, od przyjazdu do Rzeszowa Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” z Genk-Zwartberg w Belgii i spotkania z rzeszowskim zespołem „Bandoska”. Inne zespoły polonijne, prężnie działające na Zachodzie Europy i w Ameryce, również dążyły do szerszego kontaktu z rodzinnym krajem. W lipcu 1969 roku Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbył się po raz pierwszy. Do Rzeszowa przyjechało trzynaście zespołów z Belgii, Francji, Holandii, USA, Czechosłowacji i Węgier. Od tej pory spotkania Polonii w naszym mieście stały się imprezą cykliczną. Dotychczas w festiwalach udział wzięło ponad 250 różnych zespołów, przy czym część z nich uczestniczyła wielokrotnie. Najliczniej reprezentowane były zespoły z USA, Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii. Przyjeżdżały także grupy z Niemiec, Szwecji, Danii, Szwajcarii i Rumunii, a również z dalekiej Australii, Brazylii, Argentyny i Kazachstanu. Od początku lat dziewięćdziesiątych coraz liczniej reprezentowane są zespoły polonijne z Ukrainy, Litwy i Białorusi.
Każdorazowo Festiwal rozpoczyna się pięknym, barwnym korowodem zespołów polonijnych idących z tańcem i śpiewem ulicami miasta pod rzeszowski Ratusz. W czasie Festiwalu uczestnicy prezentują swój kunszt i dorobek artystyczny na scenach rzeszowskich oraz w wielu miejscowościach naszego regionu. Do tradycji Festiwalu należy Koncert Krajów Zamieszkania, podczas którego goście przybliżają widzom folklor swoich nowych ojczyzn. Całą imprezę zwieńcza imponujący koncert galowy, w którym uczestniczą wszystkie zespoły Festiwalu.
Podczas Festiwalu organizowane są liczne imprezy towarzyszące: warsztaty artystyczne z udziałem najlepszych polskich choreografów, wystawy popularyzujące historię, kulturę i sztukę polską, konferencje naukowe o tematyce dotyczącej środowisk polonijnych, kiermasze, konkursy wiedzy o Polsce, a także występy regionalnych zespołów pieśni i tańca.

Adres Biura Organizacyjnego Festiwalu:
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
35-064 Rzeszów, Rynek 19
tel./fax +48 17 862-14-51
tel. +48 17 862-01-74
www.wspolnota-polska.rzeszow.pl

Ramowy program XIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2005

20.VII (środa)
– Przyjazdy zespołów
– Konferencja prasowa
– Otwarcia wystaw

21.VII (czwartek)
godz. 9.00 – 17.00 (hala widowiskowa) – Próby 3 grup zespołów przed koncertami festiwalowymi
godz. 9.00 – 15.00 – Wyjazdy zespołów nie uczestniczących w próbach na wycieczki do Łańcuta i Kolbuszowej
godz. 19.00 (Miasteczko Festiwalowe) – Inauguracja wieczorów integracyjnych dla uczestników Festiwalu
– dyskoteka
– kapele polonijne
– wybór miss i mistera Festiwalu

22.VII (piątek)
godz. 9.00 (Katedra) – Msza Święta w intencji Polonii
godz. 11.00 – 14.00 (hala Widowiskowa) – Próby 4 grupy zespołów przed koncertami festiwalowymi
godz. 11.00 – 14.00 – Wyjazdy zespołów nie uczestniczących w próbach na wycieczki do Łańcuta i Kolbuszowej
godz. 17.00 – 19.00 – KOROWÓD ZESPOŁÓW
– zbiórka na parkingu przed Urzędem Wojewódzkim
– przemarsz zespołów ulicami: Sobieskiego, Grunwaldzka, Kościuszki, 3 Maja, Lubomirskich, Szopena, Lenartowicza, Bulwarowa
godz. 19.00 – 20.00 (Estrada na Bulwarach) – OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU
godz. 15.00 – 22.00 (Bulwary nad Wisłokiem) – Piknik dla mieszkańców Rzeszowa
– występy zespołów
– występy kapel
UWAGA!
W przypadku deszczu otwarcie w hali widowiskowej – bez korowodu zespołów polonijnych

23.VII. (sobota) – „DNI POLONIJNE” w Województwie Podkarpackim
– Do popołudnia dla zespołów czas wolny
godz. 14.00 – Wyjazdy 2 grup zespołów do wybranych miast i gmin woj. podkarpackiego (koncert i spotkanie z polskimi zespołami i władzami)
godz. 15.00 – 22.00 (Estrada na Bulwarach) – KONCERT ZESPOŁÓW POLONIJNYCH

24.VII (niedziela) – „DNI POLONIJNE” w Województwie Podkarpackim
godz. 14.00 – Wyjazdy 2 grup zespołów do wybranych miast i gmin woj. podkarpackiego (koncert i spotkanie z polskimi zespołami i władzami)
godz. 15.00 – 22.00 (Estrada na Bulwarach) – KONCERT ZESPOŁÓW POLONIJNYCH

UWAGA !
Koncerty zespołów polonijnych w dniach 23 i 24.VII w Rzeszowie poprzedzone występami zespołów polskich.
W przypadku deszczu koncerty 23 i 24.VII odbędą się w hali widowiskowej.

25.VII. (poniedziałek)
godz. 9.00 – 13.00 (Hala widowiskowa) – Próba do koncertu „Tańce i Pieśni Krajów Zamieszkania”
godz. 15.00 – 18.00 (Hala widowiskowa) – c.d. próby do koncertu
godz. 19.00 (Hala widowiskowa) – KONCERT TAŃCÓW I PIEŚNI KRAJÓW ZAMIESZKANIA

26.VII. (wtorek)
godz. 9.00 – 13.00 (Hala widowiskowa) – Próby do koncertu galowego
godz. 15.00 – 19.00 (Hala widowiskowa) – Próby do koncertu galowego

27.VII (środa)
godz. 9.00 – 13.00 (Hala widowiskowa) – Próba koncertu galowego
godz. 17.00 (Hala widowiskowa) – KONCERT GALOWY

Podczas finału:
– wręczenie zespołom pamiątek festiwalowych
– oficjalne zakończenie Festiwalu

godz. 21.00
Miasteczko Festiwalowe – BAL POŻEGNALNY

28.VII (czwartek)
– Wyjazdy zespołów
– Wyjazd 1 grupy zespołów do Wilna

inf. Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska