XXXI Rajd Górski – Powitanie wiosny

Zapraszam na XXXI Rajd Górski „Powitanie wiosny”
Organizator: PTTK Krosno. Współorganizator: Gmina Krosno, Nadleńictwo Dukla, WFOŚiGW. Termin: 20 kwietnia 2007. W programie:
– uczczenie Światowego Dnia Ziemii
– konkurs przyrodniczo-ekologiczny
– konkurs recytatorski – poezja Wincentego Pola
Trasy rajdu:
Rymanów zdrój- Mogiła(608) Sucha Góra- Iwonicz Zdrój
Lubatowa- Iwonicz Zdrój (szlak czerwony)- Iwonicz Zdrój

Wpisowe: członkowie PTTK 13zł
pozostali uczestnicy 16zł
Zgłoszenia do 16 kwietnia 2007. imienna lista uczestnikó,nr pesel, członkowie PTTK podają nr legitymacji. iloc miejsc ograniczona

Zbiórka : Biuro PTTK w Krośnie ul. krakowska 9 o godz. 8.15 tel 13-43-211-75

Witold Lidwin oddział PTTK w Krośnie