Bezpłatne kursy dla rolników

Firma INFOX zaprasza na bezpłatne kursy z zakresu:
„Sprzedawca – fakturowanie, ewidencja handlowa, obsługa programum magazynowego”
I edycja – 14.05. – 30.07.2007
II edycja – 04.09. – 05.12.2007

„Pełna Księgowość” –
II edycja – 24.09 – 19.12.2007

na kursy przyjmowane są osoby dorosłe, które:
– są mieszkańcami obszarów wiejskich i miast do 20 tys.
– są rolnikami lub
– są domownikami rolników lub
– są zatrudnione w rolnictwie oraz
– mieszkają na terenie woj. podkarpackiego

zapewniamy:
– dodatek szkoleniowy 106,58 / za każdy miesiąc szkoleniowy
– dofinansowanie do kosztów przejazdy – do 10 zł / dzień szkoleniowy
– ubezpieczenie NW

więcej informacji można uzyskać na stronie www.kursy.infox.pl lub telefonicznie 017 852-61-28

Kursy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

Decyduje kolejność zgłoszeń !