Konferencja w Przecławiu – Szanse rozwoju transgranicznych produktów turystycznych

Zarząd Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Szanse rozwoju transgranicznych produktów turystycznych województw podkarpackiego i lwowskiego”, która odbędzie się 19-20 kwietnia 2007 roku, w Zamku w Przecławiu. Patronat nad konferencją objęli: Władysław Ortyl – Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Draus – Wojewoda Podkarpacki, Polska Organizacja Turystyczna. Konferencja jest organizowana przy współudziale: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” i Zachodnioukraińskiej Organizacji Turystycznej (LWÓW)
Konferencja jest częścią projektu pn. „Powołanie Centrum Wsparcia Turystyki Transgranicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC. Program konferencji
19 kwietnia 2007 r.
10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
10.10 Znaczenie turystyki w rozwoju województwa podkarpackiego. Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego
10.45 Turystyka aktywna jako potencjalny markowy produkt turystyczny regionu. Łukasz Wątroba – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
11.20 Przerwa kawowa
11.30 Promocja Produktów turystycznych i ich znaczenie dla rozwoju regionu. Jacek Janowski – Polska Organizacja Turystyczna
12.05 Wpływ zintegrowanego systemu komunikacyjnego woj. podkarpackiego na rozwój turystyki w regionie – dr Jan Malczewski – Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, doradca Wojewody Podkarpackiego
12.40 Przerwa kawowa
13.00 Zasady wspierania rozwoju regionalnego
Władysław Ortyl – Wiceminister Rozwoju Regionalnego
13.40 Umiejętność budowania wizerunku województwa podkarpackiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie – Tomasz Soliński – WSIiZ Rzeszów
14.15 Przerwa kawowa
14.25 Turystyka uzdrowiskowa – ważny produkt turystyczny województw przygranicznych – Witalij Kimak – Sambor Ukraina
15.00 Partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej Agnieszka Pieniążek – Stowarzyszenie „Procarpathia”
15.25 Oczekiwania konsumentów ukraińskich a polska oferta turystyczna – Julian Ivaskiv – Zachodnioukraińska Organizacja Turystyczna, Lwów
16.00 Obiad / Po obiedzie zwiedzanie Zamku w Przecławiu/
20 kwietnia 2007 r.
10.00 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – Dawid Lasek – dyrektor departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
10.40 „Turystyka Wspólna Sprawa” czyli jak powstaje nowoczesny produkt turystyczny o charakterze sieciowym – Dobrochna Ciosek F5 Konsulting Poznań
11.10 Rozwój wspólnych transgranicznych produktów turystycznych – studium przypadku Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich – Lucyna Mizera – Muzeum w St.Woli
Szlak Naftowy – Elżbieta Sikorska – LOT „Beskid Niski”
12.00 Przerwa kawowa
12.20 Konkurencyjność produktu turystycznego woj. podkarpackiego dr Artur Stec – Politechnika Rzeszowska
12.40 Turystyka przyrodnicza – nowy produkt turystyczny woj. podkarpackiego Grzegorz Sitko – Bieszczadzki Park Narodowy
13.10 Wizerunek polskiego turysty w mediach ukraińskich – Partner projektu Ukraina
13. 30 Regionalna Organizacja Turystyczna czyli jak skutecznie łączyć aktywność samorządu i branży turystycznej – Jan Sołek PROT
14.00 Obiad /Po obiedzie prezentacja produktu turystycznego Lokalnej Organizacji Turystycznej „PORT Ziemia Mielecka”

Zgłoszenia: dziś i jutro w PROT:
[email protected] i tel 017 852 00 09