Z dziejów parafii Niebylec – nowość na rynku wydawniczym

Niebylec nie był miejscowością dobrze i szczegółowo opisaną w literaturze regionalnej. W gruncie rzeczy wszystko, co opublikowano na temat dziejów tego niegdysiejszego miasteczka, pomieszczone zostało w opracowaniach poświęconych innym miejscowościom, przede wszystkim Strzyżowowi. Od niedawna jest inaczej…
Lukę tę zapełnił Antoni Chuchla, pracownik Urzędu Gminy w Niebylcu, uczestnik seminarium doktoranckiego prowadzonego na Uniwersytecie Rzeszowskim przez prof. J. Półćwiartka. Wprawdzie zaznaczył on skromnie we wstępie, że „(…) praca niniejsza nie wyczerpuje całości problematyki związanej z dziejami Niebylca i parafii” – ale bogać tam… Oczywiście, wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego, że nic nie jest tak doskonałe, aby nie można było stworzyć czegoś znakomitszego, ale… Na pewno ktoś, kto zechce napisać kiedyś monografię Niebylca, będzie miał mocno ułatwione zadanie: praca Antoniego Chuchli starczy za solidny i rzetelny fundament.

„Z dziejów parafii Niebylec (XV-XX w.)” to opracowanie pionierskie. Wystarczy przejrzeć listę źródeł, jakie wykorzystał autor, by nie mieć wątpliwości, iż to dzieło w pełni oryginalne: niewiele tam gotowych, drukowanych pozycji, z których łatwo czerpać potrzebne treści, znakomitą za to większość stanowią dokumenty wygrzebane w archiwach, relacje, rozmaite materiały. Baza źródłowa budzi podziw – taki sam, jak sposób jej spożytkowania. Antoni Chuchla wykonał piękną i rzetelną pracę. A że możemy podziwiać ją i doceniać – to zasługa roztropności jego szefów, którzy nie poskąpili funduszów na wydanie „Z dziejów” w formie książkowej.

Wiadomość została nadesłana przez: Damian, [email protected]