Z historii Jawornika, II edycja

„Z historii Jawornika”to projekt trwający od czerwca do końca listopada 2005 roku. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Orkiestrę św. Mikołaja z ACK UMCS „Chatka Żaka” oraz Zespół Szkół w Komańczy i Szkołę Podstawową w Wisłoku (wraz I klasą gimnazjum), a sfinansowany przez Fundacje PZU.
Zakończenie projektu zaplanowano w dniach 25-26.11.2005r. Podczas tego, ostatniego już spotkania, odbędą się warsztaty wokalne, nauka pieśni łemkowskich oraz prezentacje reportaży Alicji Wosik. Kolejnego dnia o godzinie 10:00 w szkole w Wisłoku, nastąpi uroczyste, wspólne dla obu szkół, spotkanie podsumowujące, w ramach którego zaprezentowane zostaną prace uczestników projektu, wystawa fotografii, wspólne śpiewanie piosenek. Spotkanie swoją obecnością uświetnią rodzice i dawni mieszkańcy Jawornika. Zaproszone zostaną także gminne władze i lokalne media.
Projekt rozpoczął się obozem zorganizowanym w końcu lipca na terenie bazy namiotowej w dolinie dawnej wsi Jawornik, którego uczestnikami byli uczniowie szkół biorących udział w projekcie.
Podczas kolejnych spotkań, odbywających się już w roku szkolnym, uczniowie przygotowywali się do przeprowadzania badań terenowych, jak również poznawali historię Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Odbywały się lekcje o dziejach, religii i kulturze Łemkowszczyzny, prezentowany był reportaż Krzysztofa Krzyżanowskiego z TV Kraków, po którym odbyło się spotkanie z autorem.
Na kolejnym spotkaniu, odbywającym się 4-5.11.2005 uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach dotyczących historii mówionej i zasad prowadzenia badań terenowych. Odbyło się także spotkanie z Andrzejem Potockim, w czasie którego uczniowie mogli zapoznać się z jego twórczością filmową. Kolejnego dnia przeprowadzone zostały badania terenowe w Wisłoku Wielkim, Komańczy, Czystogarbie i Moszczańcu. W badaniach uczestniczyli chętni uczniowie, którzy w 6 grupach, wraz ze studentami odwiedzili 14 osób, dawnych mieszkańców Jawornika i okolic. Wszystkie grupy dysponowały dyktafonami i zarejestrowane zostało około 10 godzin materiału dźwiękowego, który następnie opracowany został przez uczestników pod kierunkiem nauczycieli.
Ostatnie, podsumowujące spotkanie odbędzie się w dniach 25-26.11.2005r.
„Z historii Jawornika”- II edycja to projekt mający na celu zapoznanie młodych mieszkańców okolic dawnej wsi Jawornik z historią i tradycją miejsca swojego zamieszkania, która choć tak ważna i ciekawa, często odchodzi w zapomnienie. Aby temu zapobiec uczestnicy projektu zebrali zdjęcia, pamiątki, spisywali opowieści, które zaprezentowane zostaną na wystawie. Zebrane informacje posłużą do opracowania mapki dawnej wsi, a w przyszłości stworzenia miejsca stanowiącego atrakcję turystyczną. Inne cele to uwrażliwienie ludzi młodych na dziedzictwo kultury, jak również przełamywanie barier i nawiązywanie dialogu międzypokoleniowego oraz praca z nowoczesnymi technikami informacyjnymi (dokumentacja i przygotowanie stron internetowych projektu).
Kierowaniem pracą młodzieży przy realizacji projektu zajmowały się: Elżbieta Dołżycka i Jolanta Kudlik (Zespół Szkół w Komańczy) oraz Danuta Dołżycka, Anna Futyma i Danuta Grodzińska ( Szkoła w Wisłoku Wlk.). Więcej informacji mogą udzielić państwu koordynatorzy projektu ze strony Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego i Orkiestry św. Mikołaja Bogdan Bracha tel.503503207, e-mail: [email protected] oraz Agnieszka Matecka tel. 601732245.