Z historii Jawornika – Tropem historii

Uczniowie z Zespołu Szkół w Rzepedzi oraz studenci z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przez najbliższy weekend (4-6 marca) będą wspólnie tropić ślady przeszłości, nieistniejącej dziś, łemkowskiej wsi Jawornik. W ten sposób rozpocznie się pierwszy etap realizacji projektu „Z historii Jawornika” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu pilotowanego przez Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Projekt, którego zakończenie planowane jest na maj 2005, polega na zainteresowaniu młodych mieszkańców okolic dawnej wsi Jawornik (Komańcza, Rzepedź, Turzańsk) – historiami własnych rodzin i sąsiadów, jako najbliższym człowiekowi dziedzictwem kultury, a szczególnie wspomnieniami dotyczącymi przedwojennego Jawornika. Historie te w formie zdjęć, pamiątek, opowieści i in. (piosenek, zabaw) zostaną pod kierunkiem nauczycieli zebrane przez uczniów i zaprezentowane w formie wystawy, a wszystkie informacje dotyczące Jawornika posłużą do opracowania mapki dawnej wsi i uprzątnięcia niektórych jej zakątków celem przygotowania ich pod ścieżkę edukacyjną. Planowane jest także powstanie witryny internetowej prezentującej zebrane materiały.

Dla studentów z Lublina działania te to kontynuacja ich wieloletnich zainteresowań doliną i jednocześnie początek konkretnej pracy programem rewitalizacji Jawornika, który spotkał się z dużym zainteresowaniem władz gminy Komańcza.

Więcej informacji mogą udzielić państwu koordynatorzy projektu: dyrektor Zespołu Szkół w Rzepedzi Tadeusz Łącki tel. (013) 4678011 oraz ze strony Orkiestry św. Mikołaja i UMCS Bogdan Bracha tel. 503503207, e-mail: [email protected]

http://www.baza.jawornik.prv.pl