Z myślą o turystach

250 tysięcy złotych kosztowało zrealizowanie Punktu Informacji Turystycznej w Grodzisku Dolnym. Choć to duża kwota, władze gminy zdają sobie sprawę, że zakończona inwestycja może przyciągnąć znacznie więcej turystów niż zwykle. Ponadto gmina wydała jedynie połowę tych pieniędzy. Drugą połowę stanowiła dotacja z programu SAPARD.

Realizowany projekt zakładał postawienie drewnianego budynku, w którym mieścił się będzie Punkt Informacji Turystycznej, utwardzenie 600 metrów drogi, wykonanie ponadkilometrowego wodociągu wokół zbiornika Czyste. Ponadto na samym zbiorniku powstać miało molo, a przez teren gminy należało wytyczyć dwie ścieżki rowerowe. Nie bez znaczenia jest uzbrojenie terenu wokół Czystego. Prace zostały zakończone – teraz pozostaje jedynie czekać na wakacje i turystów, którzy będą chcieli korzystać z uroków Grodziska Dolnego i Czystego.