Zajęcia edukacyjne w Bolestraszycach

Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego przy Arboretum w Bolestraszycach prowadzi różne formy zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i studentów oraz nauczycieli. Zajęcia lekcyjne będą m.in. o następujących tematach: Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Podkarpacia: dwory, parki; Historia dawnych, zabytkowych założeń dworskich i pałacowych Podkarpacia -Bolestraszyce; Kolekcja dendrologiczna Arboretum – wybrane gatunki flory amerykańskiej i azjatyckiej; W jaki sposób zaprojektować własny ogród.

Zajęcia będą odbywać się zarówno w ogrodzie, jak też w salach wystawowych Muzeum Przyrodniczego. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poznać kolekcję roślin szklarniowych obejmującą gatunki pochodzące z różnych stref klimatycznych oraz praktyczne prace związane z ich pielęgnacją. Ponadto uczestnicy będą mieli także możliwość poznania różnych gatunków ptaków zimujących w ogrodzie oraz praktyczne sposoby pomocy ptakom w zimie. Oferta edukacyjna Centrum obejmuje ponadto różne formy zajęć plastycznych do udziału, w których zapraszamy. Zajęcia plastyczne obejmują podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z różnych dziedzin sztuki, dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z oferty edukacyjnej realizowanej w jesienno-zimowej szacie ogrodu.

Szczegółowe informacje o tematach zajęć uzyskać można w Arboretum, pod nr. telefonu – (0-16) 671 64 25.