Nawigacyjno-Turystyczny Rajd Samochodowy MIKUŁAjki 2005

Automobilklub Rzeszowski zaprasza do udziału w V edycji Nawigacyjno-Turystycznego Rajdu Samochodowego „MIKUŁA-jki 2005” (III rundy Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w 2005 r). Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, pogłębianie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu oraz propagowanie zorganizowanego aktywnego wypoczynku w połączeniu z doskonaleniem znajomości nawigacji turystycznej i sprawności kierowania pojazdem. Impreza odbędzie się w niedzielę 11 grudnia 2005 r. Rajd organizowany jest na zlecenie Okręgowej Komisji Turystyki Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Rozpoczęcie imprezy w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego, ul. Wyspiańskiego 2.

Program imprezy:
8:30-9:30 – przyjmowanie uczestników,
9:30 – obowiązkowa odprawa przedstartowa,
9:45 – badanie regulaminowe samochodów, test BRD,
10:00 – start do odcinka I, pomiędzy odcinkami próba SZ,
około 15:00 – przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu, obiad, wywieszenie wzorów przejazdów,
16:30 – ogłoszenie wyników rajdu,
17:00 – uroczyste wręczenie nagród, zakończenie imprezy.

Program godzinowy może ulec zmianie.

Rajd składa się z 2 odcinków nawigacyjno-turystycznych o łącznej długości około 50 km oraz prób sprawnościowych. Wpisowe od załogi wynosi 50 złotych. Dopuszczalny jest udział pasażerów (opłata za osobę towarzyszącą 20 złotych). Chęć udziału w rajdzie prosimy zgłaszać do dnia 7 grudnia 2005 r. do biura Automobilklubu tel. (0-17) 8533139 lub 8533160 ew. e-mailem: [email protected]. Wpisowe można opłacić (po wcześniejszym zgłoszeniu załogi) bezpośrednio przed rajdem. Wszystkim uczestnikom zapewniamy ciepły posiłek, materiały rajdowe oraz dużo emocji na trasie rajdu. Najlepsi zostaną nagrodzeni dyplomami, pucharami oraz upominkami.

Uczestnikiem rajdu może być każdy posiadacz sprawnego i dopuszczonego do ruchu samochodu, który zgłosi swój udział w przewidzianym terminie. Załoga składa się z kierowcy i pilota. Rajd odbędzie się w normalnym ruchu drogowym, w związku z czym organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestnika.
Uczestnik rajdu ma obowiązek przestrzegania przepisów drogowych, poleceń organizatora, oraz oznakowania pojazdu nalepkami z numerami startowymi i reklamami sponsorów otrzymanymi od organizatora, zgodnie z jego zaleceniami.

Zadaniem uczestników rajdu jest przejechanie jego trasy wg wskazań organizatora (itinerera). Na trasie zlokalizowane będą Punkty Kontroli Czasu, Próby Sprawności, oraz Punkty Kontroli Przejazdu. Zawodnik potwierdza prawidłowy przejazd wpisami (wizami) w karcie drogowej. W rajdzie zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych. Dodatkowo podczas trwania imprezy zawodnicy rozwiążą test turystyczny i test z BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
Komandorem rajdu jest Radosław Mikuła, kierownikiem ds. trasy Marcin Szczygieł.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Komandor: Radosław Mikuła