Zapraszamy na wystawę do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

W dniu 14 marca br. o godzinie 12 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przy ul. Plac Czackiego 3 została otwarta wystawa Zagłada Polskich Elit. Akcja AB-Katyń. Przybyłych na uroczyste otwarcie powitał zastępca dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Tadeusz Burzyński.
Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Ekspozycja przedstawia największe akcje represyjne, przeprowadzone równolegle przez niemieckich nazistów i Sowietów w Polsce w pierwszych miesiącach okupacji. Już w trakcie walk we wrześniu 1939 r. za Wehrmachtem i Armią Czerwoną posuwały się specjalne grupy SS i NKWD, które w oparciu o wcześniej przygotowane listy proskrypcyjne, obejmujące 80 tys. skazanych na eliminację Polaków, dokonywały aresztowań i egzekucji. Wśród tzw. polskiego elementu przywódczego przeznaczonego do likwidacji znaleźli się m.in. działacze polityczni, powstańcy śląscy i wielkopolscy, działacze organizacji społecznych, nauczyciele, księża katoliccy i sędziowie. Celem eksterminacji była próba sprowadzenia narodu polskiego do stanu społeczeństwa bezkulturowego.
Akcja AB i mord w Katyniu były najbardziej jaskrawymi przykładami akcji represyjnych, przeprowadzonych w latach 1939–1941 na ziemiach polskich pod niemiecką i sowiecką okupacją. W czasie operacji katyńskiej zamordowano około 22 tys. osób. Szacuje się, iż w trakcie akcji AB Niemcy rozstrzelali ok. 6,5 tys. Polaków. Razem z Polakami zamordowanymi w 1939 r. – w analogicznych operacjach na ziemiach włączonych do Rzeszy – byłaby to liczba około 50 tys. osób. Większość ofiar jednej i drugiej zbrodni można zaliczyć do polskiej elity intelektualnej.
W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla w uroczystym otwarciu uczestniczyli: Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta oraz Barbara Łapka Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu. W imieniu autorów wystawy i dyrekcji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji.

Tekst opisujący wystawę pochodzi ze strony: Instytutu Pamięci Narodowej
Rafał Porada – Kancelaria Prezydenta Miasta