Zmiana na stanowisku dyrektora w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli

28 lutego w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli Starosta Krośnieński Jan Juszczak oficjalnie pożegnał dotychczasową dyrektor placówki Ewę Klechę, która uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego została odwołana ze stanowiska z dniem 28 lutego 2007 r., jednocześnie wręczył akt powołania na to stanowisko Krystynie Kasprzyk z dniem 1 marca 2007 r. – po wcześniejszym uzyskaniu zgody ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Starosta podziękował odchodzącej pani dyrektor za współpracę, wyraził nadzieję, że będzie nadal zaangażowana w pracę placówki, a wzajemne relacje pozostaną życzliwe. Podkreślił, że „spotkanie to ma wymiar szczególny, życie każdego człowieka dzieli się na pewne etapy, i właśnie pani Ewa Klecha kończy pewien etap swojego życia i za to chcemy jej podziękować”.
Ewa Klecha z Muzeum w Dukli związana była od 22 lat, od ponad czterech zajmowała stanowisko dyrektora. Wprawdzie nabyła prawa emerytalne jednak będzie nadal pracowała w placówce i służyła swoją wiedzą i doświadczeniem.
„Dziękuję wam, za to że byliście razem ze mną, nigdy obok. Zawsze mogłam na was liczyć, byliście moją rodziną” – tymi słowami E. Klecha pożegnała swoich pracowników.
Spotkanie stało się również okazją do oficjalnego przedstawienia i powitania pracowników przez nową dyrektor Krystynę Kasprzyk. Wyraziła nadzieję, że zrobi wszystko aby współpraca układała się jak najlepiej dla wszystkich stron. W pierwszej kolejności swój czas poświęci na zapoznanie się z zakresem obowiązków ale i oczekiwaniami osób zatrudnionych w placówce, a także budżetem, od którego będzie zależał plan pracy i podejmowanie wszelkich działań. Chciałaby większy nacisk położyć na organizację imprez kulturalnych i wystaw. Jest otwarta na współpracę z władzami gminy i miejscowymi instytucjami kultury.

Krystyna Kasprzyk ukończyła UMCS- filia w Rzeszowie, kierunek prawo i administracja, oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu kultury w SGH w Warszawie. Pracowała w Urzędzie Wojewódzkim zajmując się sprawami kultury, w latach 1998 – 2004 w KDK na stanowisku zastępcy dyrektora i dyrektora. Ostatnio zatrudniona była w oddziale IPN w Rzeszowie.

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie
Ewa Bukowiecka

Foto Andrzej Wesół