Zaproszenie na konferencje w Puławach

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” jest organizatorem konferencji, która odbędzie się w Puławach Górnych dnia 06 października 2007 roku. Konferencja poświęcona będzie tematowi „Ekonomia społeczna w rozwoju wsi podkarpackiej”. Wykłady ekspertów i przedstawicieli województwa podkarpackiego pozwolą na przybliżenie uczestnikom konferencji tematu związanego z rozwojem wsi oraz turystyki na Podkarpaciu, instytucji rozwoju wsi jak przedszkole, szkoła, wiejskie stowarzyszenia oraz usystematyzowanie ogólnej wiedzy na temat polityki społecznej Podkarpacia. Organizatorem konferencji jest Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” i Sołectwo Puławy we współpracy z: Gminą Rymanów, Federacją Inicjatyw Oświatowych, Fundacją Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są tacy goście jak: Senator RP Stanisław Piotrowicz, posłowie na Sejm RP Stanisław Zając oraz Wojciech Pomajda, Wojewoda i Wice-wojewoda Podkarpacki Ewa Draus oraz Dariusz Iwaneczko, Marszałek i Wice-Marszalek Woj. Podkarpackiego Bogdan Rzońca oraz Józef Szajna a także inni ważni przedstawiciele województwa podkarpackiego.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 a na dobry początek organizatorzy zaproszą wszystkich chętnych na wyjazd na Kiczerę wyciągiem wybudowanym przez Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka”. Wykłady na konferencji poprowadzą: Jakub Wygnański, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Bogusław Pyzocha, Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska oraz Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych.
Podczas konferencji po przerwie będzie także czas na wymianę doświadczeń i poglądów na temat polityki społecznej na Podkarpaciu, a końcowe podsumowanie i wyciągnięte wnioski z dyskusji pozwolą na stworzenie odpowiednich planów na przyszłość.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji wszystkie osoby zainteresowane tematyką polityki społecznej na Podkarpaciu, rozwoju wsi oraz turystki na Podkarpaciu. Na zakończenie wszyscy chętni będą mogli ponownie wyjechać kolejką na Kiczerę.
Zapraszamy do Puław już 06.10.2007r. (Tekst: Iwona ePodkarpacie.com)

Patronat Medialny:
www.ePodkarpacie.com