Zielone Miasto dla Turystyki i Rekreacji…

Zespół Inicjatyw Lokalnych i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Sanoka organizuje w dniach 30 – 31 sierpnia 2004r. konferencję w ramach projektów:
„Zielone Miasto dla Turystyki i Rekreacji…” oraz TACIS ” Parki miejskie – strategia zrównoważonego rozwoju parków i terenów zielonych miasta”. W pierwszym dniu konferencji zostanie przedstawiony dorobek w/w projektów. W drugim dniu odbędzie się „okrągły stół” – debata nt. „Włączenia lokalnej społeczności w planowanie rozwoju terenów zielonych miasta”. W spotkaniu wezmą udział lokalni liderzy społeczni oraz samorządowcy z Wiednia, Medzilaborców, Lwowa i Sanoka.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem. Wśród uczestników zostaną rozlosowane drobne upominki. Poniżej program konferencji.
PROGRAM KONFERENCJI „Zielone Miasto dla Turystyki i Rekreacji…
– podsumowanie projektu” TACIS „Parki miejskie – strategia zrównoważonego
rozwoju parków i terenów zielonych miasta”

Sanok 30. – 31.08.2004
Poniedziałek 30.08.2004
10.00 – rozpoczęcie konferencji w Sanockim Domu Kultury (SDK) przy ul.
Mickiewicza 24
10.05 – powitanie zaproszonych gości przez Burmistrza Miasta
10.15 – przedstawienie planu konferencji
10.20 – wystąpienie koordynatora projektu „Zielone Miasto dla Turystyki i
Rekreacji…”
10.40 – wystąpienie partnera projektu – Oleksander Zavadovych – Dyrektor
Parku Krajobrazowego „Zniesienija” ze Lwowa
11.00 – występy merytoryczno – techniczne
11.00 – „Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych Sanoka” – p. Agata
Zachariasz – Politechnika Krakowska
11.40 – Koncepcje wytyczenia ścieżek rowerowych w Sanoku – p. Paweł Marczak
11.50 – Koncepcje wytyczenia tras do biegów na orientację – p. Tadeusz
Nabywaniec – Prezes Klubu Turystyki Kwalifikowanej „BERDO”
12.00 – Koncepcje wykorzystania terenów zielonych pod kątem osób niepełnosprawnych –
p. Antoni Wanielista – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny
12.15 – Architektura przestrzeni zielonych – p. Janusz Guzik – architekt krajobrazu
12.30 – „Propozycje odnowy szaty roślinnej Parku Miejskiego” – p. Piotr Kutiak – Liga Ochrony Przyrody – ekspert z zakresu opracowywania stron www
poświęconych ekologii
12.45 – Edukacja ekologiczna w zakresie miejskich terenów zielonych – p. Maciej Michoń Liga Ochrony Przyrody
13.00 – 13.30 – przerwa na kawę
13.30 – Podkarpacki Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – p. Grzegorz Kubal, prezes
Podkarpackiej Izby Gospodarczej
13.50 – „Współpraca trzech sektorów – partnerstwo publiczno-prywatne, oraz dotacje unijne dla przedsiębiorców działających na terenach zielonych miast” – p. Bogusław Połdiak – dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku
14.10 – „Spływ Sanem” – jako przykład inicjatyw gospodarczych na terenach zielonych miasta – p. Stanisław Żyglewicz – prezes firmy „EKO-STAN”
14.30 – „Możliwości pozyskiwania środków pomocowych w zakresie działalności gospodarczej na terenach wiejskich” – p. Józef Niekowal – kierownik Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sanoku
14.50 – „Możliwości realizacji działań związanych z rozwojem turystyki i rekreacji na terenie parków krajobrazowych” – p. Stanisława Bańcarz – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu
15.10 – zakończenie konferencji połączone z losowaniem nagród.

Wtorek 31.08.2004
Klub Górnika w Sanoku przy ul. Grzegorza 2
9.00 – okrągły stół – „Włączanie lokalnej społeczności w planowanie rozwoju terenów zielonych miasta” – spotkanie lokalnych liderów społecznych, z udziałem samorządowców z Wiednia, Medzilaborców, Lwowa i Sanoka
11.30 – konferencja prasowa
12.00 – spotkanie gości zagranicznych z Burmistrzem Miasta – rozmowy robocze
13.30 – 14.5 – przerwa
15.0 – 17.00 zwiedzanie miasta – zaproszeni goście (tereny zielone, ważniejsze zabytki)