Zielone Podkarpacie ruszyło

Od konferencji naukowej „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podkarpacia – parki i rezerwaty przyrody w projekcie „Zielone Podkarpacie” rozpoczęło Stowarzyszenie Pro Carpathia realizację jednego z 40 nagrodzonych w Polsce grantem projektów z obszaru ochrony przyrody przez Fundusz Norweski.
– Jest to pierwszy projekt dotyczący przyrody obejmujący swoim działaniem obszar całego województwa podkarpackiego – zapewnia Krzysztof Staszewski prezes Stowarzyszenia.

– Głównym celem projektu jest popularyzacja i uświadomienie roli i znaczenia terenów chronionych czyli parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu oraz w szczególności ogrodów i parków podworskich – wylicza Krzysztof Staszewski. – Projekt ma na celu również pobudzenie i aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, kulturowych i ich wykorzystania dla zrównoważonego rozwoju miejscowości na terenie, których są zlokalizowane.
Działania przewidziane w ramach projektu obejmują inwentaryzację zasobów i stworzenie Księgi Dziedzictwa Przyrodniczego na Podkarpaciu.
– Kolejne elementy to szkolenia i seminaria skierowane do lokalnych liderów, środowisk zainteresowanych ochroną i popularyzacją lokalnych walorów przyrodniczych, m.in. z zakresu zagadnień prawnych, źródeł finansowania przedsięwzięć tego typu, przygotowania przyrodniczych programów edukacyjnych – mówi Jarosław Reczek, ekspert ds. szkoleń w projekcie.
Konkretem będzie stworzenie i uruchomienie portalu internetowego www.zielonepodkarpacie.pl poświeconego obszarom chronionym oraz opracowanie wzorcowej ścieżki przyrodniczej. Przygotowane zostaną także wydawnictwa i filmy poświęcone problematyce obszarów chronionych. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2009 r.

Projekt „Zielone Podkarpacie” realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Partnerami projektu są Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych z siedzibą w Krośnie oraz Magurskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krempnej.