Zielone Podkarpacie

Zielone Podkarpacie w innowacyjnym projekcie
Stowarzyszenia PRO CARPATHIA.
Księga Dziedzictwa Przyrodniczego Podkarpacia czyli przewodnik po obszarach chronionych województwa, drugi popularny przewodnik „Zielone Podkarpacie”, książka o zabytkowych ogrodach i parkach podworskich, wreszcie przewodnik jak tworzyć wzorcową ścieżkę przyrodniczą oraz strona internetowa www.zielonepodkarpacie.pl – to najważniejsze efekty, które osiągnięto realizując projekt „Zielone Podkarpacie”.
– 20 miesięcy pracy pozwoliła nam także zorganizować warsztaty i szkolenia dla ponad pół tysiąca osób zainteresowanych ochroną przyrody w województwie – wylicza dalej Agnieszka Pieniążek, koordynator projektu i wiceprezes Stowarzyszenia PRO CARPATHIA.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zrealizowano projekt, który pozwolił w kompleksowy sposób spojrzeć na problematykę obszarów chronionych oraz parków i ogrodów podworskich.
– Postawiliśmy sobie jasno jeden cel: pobudzić lokalne społeczności do działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych. Udało nam się zbudować wspólny front mieszkańców i władz samorządowych wokół kwestii przywracania do życia zabytkowych parków i ogrodów. W efekcie odkrzaczyliśmy zabytkowe parki m.in. w Siennowie, Pawłosiowie, Stubnie, Tryńczy, Dąbrówce Starzeńskiej i Sośnicy – dodaje Agnieszka Pieniążek.
Obok działań o informacyjno – szkoleniowym wydano szereg publikacji. Złożyły się one na Księgę Dziedzictwa Przyrodniczego Podkarpacia – obszerny materiał, kompleksowo ilustrujący zasoby regionu w dziedzinie rezerwatów, parków i ogrodów podworskich. Nakręcenie również 16 filmów, z których 14 prezentuje rezerwaty przyrody, zaś 2 – parki i ogrody podworskie. Wszystkie filmy są prezentowane na antenie TVP 3 Rzeszów. Można je także obejrzeć na stronie internetowej projektu www.zielonepodkarpacie.pl.