Zwierzęta policzone

Zakończyło się liczenie leśnej zwierzyny w lasach Podkarpacia. W tym sezonie prowadzono je kilkoma metodami – między innymi przez badanie tropów zwierząt i analizę całorocznej obserwacji myśliwych i leśników. Tegoroczne wyniki cieszą przyrodników. Zwierząt przybywa. Wzrosła do 68 liczba łosi, w ubiegłym roku było ich o 8 mniej, Przybyło jeleni – teraz jest ich blisko 8 tysięcy, Więcej jest także także dzików, które są wielkim sprzymierzeńcem leśników w ochronie lasów. Naliczono ponad 4250 tych zwierząt.
Według spisu w podkarpackim jest też 2800 bobrów, 400 wilków, 100 żbików, 213 żubrów i 109 niedźwiedzi. Niepokojący jest jednak wzrost liczebności lisów. To oznacza bowiem duże zagrożenie dla drobnej zwierzyny.