Apel o ratowanie bieszczadzkiej szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowym Łupkowie jest placówką, jedną z najbardziej oddalonych od jakichkolwiek centrów edukacyjnych i kulturalnych. Skupia uczniów z kilku odległych wiosek. Dużym wysiłkiem, na swoje funkcjonowanie zaadoptowała baraki po hotelu robotniczym. Prowadzi szereg przedsięwzięć edukacyjnych i socjalnych mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju uczniów.
Urząd Gminy Komańcza wprowadza łączenie klas 0-I, II-III, IV-V. Jest to pierwszy krok do obniżenia poziomu nauczania i zdyskredytowania osiągnięć szkoły w celu jej likwidacji w przyszłości.
W 20-to osobowych klasach łączonych, w ciasnych pomieszczeniach będą się uczyły dzieci z rodzin popegeerowskich i pracowników leśnych.
Gmina własną nieudolność w pozyskiwaniu środków i gospodarowaniu finansami przerzuca na najuboższych mieszkańców, obniżając znacznie i tak już małe szanse edukacyjne dzieci z odległych wiosek.

Przyłącz się do apelu i wyślij protest na adres: [email protected]

Protest.
Nie obniżajcie szans edukacyjnych własnych dzieci. Umożliwienie im odpowiednich warunków do nauki być może stanie się największym sukcesem Gminy w obecnej kadencji sprawowania władzy.
Nie wolno łączyć klas w Nowym Łupkowie!!!

Apel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie.