Bieszczady, Solina: Dacze do rozbiórki

Poważne powody do zmartwienia maja właściciele domków letniskowych nad Soliną. Większość została wybudowana bez wymaganych pozwoleń i nadzór budowlany może nakazać ich rozbiórkę. Właściciele daczy rozpoczynając ich budowę częstonie wiedzieli, że muszą posiadać pozwolenia budowlane. Można wprawdzie uniknąć rozbiórki, ale nie jest to sprawą łatwą. Jeśli właściciel otrzyma z gminy decyzje o warunkach zabudowy, a obiekt spełnia przepisy warunki techniczno – budowlane, może starać się o legalizację domku. Na przeszkodzie często staje jednak opłata legalizacyjna, która wynosi 25 tysięcy złotych . Za takie pieniądze można kupić nowy domek. Samowole budowlane nad Soliną to tylko część obiektów w regionie wybudowanych bez pozwoleń. Rocznie inspektorat nadzoru budowlanego wydaje około 600 decyzji o rozbiórkach.