Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 nowa wystawa w Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych

W Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN (Muzeum Przyrodnicze) w Ustrzykach Dolnych została otwarta wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Wystawa została zatytułowana „Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989” i przedstawia powojenne losy regionu bieszczadzkiego. Życie polityczne, społeczne, gospodarcze i religijne zostało zilustrowane w bogatym materiale ikonograficznym oraz w prasie, obwieszczeniach państwowych i dokumentach wytworzonych przez organy bezpieczeństwa PRL.

Ekspozycja posiada charakter chronologiczno-tematyczny i swoim zakresem obejmuje teren Bieszczadów oraz tzw. Przedgórza Bieszczadzkiego. Składa się z 27 paneli wystawienniczych. Na części z palet autorzy umieścili krótką notatkę dotyczącą prezentowanego tematu z zaznaczeniem najważniejszych dla niego problemów i wydarzeń. Ogółem jest to ok. 16 problemowych zagadnień, które starano się przybliżyć odbiorcy. Warto wspomnieć, że większość zdjęć umieszczonych na ekspozycji będzie prezentowana po raz pierwszy. Uzupełnieniem wystawy są archiwalne kroniki filmowe. Wystawa mogła powstać w takim zakresie dzięki pomocy wielu Osób i Instytucji, które udostępniły Instytutowi fotografie i dokumenty ze swoich zbiorów archiwalnych. W Ośrodku N-D BdPN w Ustrzykach Dolnych będzie znajdować się do września.

Zapraszamy!