Bieszczadzki produkt lokalny Made in Bieszczady

Bieszczadzki Konkurs

Bieszczadzkie Centrum Certyfikacji Produktu Lokalnego działające przy Stowarzyszeniu „BieS” w Lutowiskach , po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Bieszczadzki produkt lokalny Made in Bieszczady”.

W tym roku po raz pierwszy obok produktów takich jak : ceramika, rękodzieło, rzeźba, miody, sery itp. certyfikowane będą usługi związane z produktem lokalnym. Celem Konkursu jest wzmocnienie pozycji rynkowej produktów i usług o charakterze lokalnym odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania oraz ich promocja przez nadanie im certyfikatów. Konkurs ma sprzyjać powstaniu rynku produktów wysokiej jakości, dostępnych dla konsumentów i oferowanych przez producentów na obszarze następujących gmin: Lutowiska, Czarna, Cisna, Baligród, Ustrzyki Dolne, Lesko, Solina, Olszanica ,Sanok. Tegoroczna edycja Konkursu jest przeznaczona przede wszystkim dla producentów produktów tradycyjnych i usług , którzy chcą brać udział w budowaniu rynku produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, utożsamianych z regionem.
Nabór wniosków będzie trwał do 30 kwietnia 2010 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 maja br. , po rozpatrzeniu wniosków przez Kapitułę Konkursu.
Zgłoszenie produktu lub usługi do certyfikacji, odbywa się przez złożenie dokumentacji, która zawiera:
a) nazwę produktu,
b) opis produktu: użyte materiały, opis wytwarzania,
c) opis sposobu dystrybucji,
d) cechy charakterystyczne, które go wyróżniają spośród innych produktów,
e) dokumentację fotograficzną zgłoszonego produktu (w formacie JPG.),
f) oświadczenie o ciągłej dostępności produktu lub usługi.

Do wniosku o przyznanie certyfikatu należy dołączyć dowód wpłaty kwoty 100 zł (sto złotych). Kwota ta nie podlega zwrotowi.
Producenci , których produkty otrzymają certyfikaty zobowiązani są do wniesienia opłaty 400 zł. Opłata będzie przeznaczona na promocję produktów i usług. Przewiduje się wydanie katalogu produktów i usług wyznaczonych przez kapitułę. Zapraszamy do udziału i składania wniosków wszystkich zainteresowanych. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 606820369 lub 605055454. Wniosek do pobrania na stronie stowarzyszenia www.madeinbieszczady.pl