Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku

Burmistrz Miasta Sanoka uprzejmie informuje, że w lokalu przy Rynek 14 działa Centrum Informacji Turystycznej wchodzące w skład Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
Zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców, placówki kultury, rekreacji i sportu oraz inne podmioty działające na rynku turystycznym do przekazywania informacji i folderów o oferowanych usługach i produktach turystycznych, organizowanych imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
Wszystkich zainteresowanych, turystów i mieszkańców miasta zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku, ul. Rynek 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. W okresie ferii zimowych dodatkowo w soboty i niedziele od 9.00 do 13.00.

Tel. 013 4644533 lub 013 4636060
e-mail: [email protected]