Uczniowie pomogli kasztanowcom

Wiele szkół odpowiedziało na apel leśników o zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, groźnego szkodnika kasztanowców. W ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom” prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia, we współpracy z Lasami Państwowymi, pod auspicjami i z pomocą Kancelarii Prezydenta RP, propagowane jest grabienie i utylizacja opadłych z drzew liści. To najprostsza i najskuteczniejsza metoda zwalczania tego szkodnika, pod warunkiem, że jest stosowana powszechnie.
Początkiem listopada w projekt zaangażowało się kilkanaście szkół z terenu nadleśnictw: Rymanów i Dukla. W samym Rymanowie już początkiem listopada wygrabiono opadłe liście kasztanowców przy współudziale uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie i wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Również na apel Nadleśnictwa Dukla odpowiedziało kilka szkół. Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Dębowcu z opiekunką Marią Spólnik, zabrali 10 worków liści, które wygrabili wokół 4 kasztanowców. W akcji uczestniczyło 28 uczniów, którzy przed przystąpieniem do pracy, wysłuchali pogadanki na temat szrotówka, podczas lekcji przyrody oraz na zajęciach kółka ekologiczno-przyrodniczego.
Z kolei w Jaśle przy Szkole Podstawowej nr 1 zebrano 25 worków liści z 10 drzew. Tu zaangażowała się klasa VI z opiekunką, Krystyną Kwiatkowską. Szkoła przeprowadziła też akcję informacyjną, umieszczając odpowiednie plakaty na gazetce szkolnej. Nadleśnictwo przekazało szkole worki, zaś Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wywiozło zgrabione liście na wysypisko śmieci.
Aż 41 worków liści zebrali uczniowie klas III i IV Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Wraz z opiekunkami: Alicją Ingot i Panią Barbarą Sznajder wygrabili liście wokół 7 drzew. Szkoła przeprowadziła pogadankę na temat akcji oraz zredagowała list i wykonała plakat zachęcający do ochrony kasztanowców, który przekazała do Urzędu Gminy.
Leśnicy składają podziękowania wszystkim uczestnikom akcji „Pomóżmy kasztanowcom”!!!

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie