Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku

21 lipca 2006 roku, o godzinie 10.00 rozpoczęło pracę Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku, Rynek 14, w budynku starego ratusza, na parterze, poniżej otwartego niedawno Biura Wystaw Artystycznych.
Będzie ono czynne codziennie, od godziny 9.00 do 17.00, zaś w soboty i niedziele od 9.00 do 14.00.
Wyjątkowo, w najbliższą niedzielę, podczas „III Jarmarku na Deptaku”, CIT będzie czynny od godziny 14.00 do 18.00. Oprócz zasięgnięcia informacji turystycznych u pracowników biura, można tu również skorzystać z dostępu do internetu, w celu poszerzenia wiedzy o Sanoku i Bieszczadach, sprawdzenia noclegów, gastronomi, terminów imprez kulturalnych i rekreacyjnych w regionie.

Centrum wyposażone jest również w foldery, informatory, przewodniki itp. udostępniane zainteresowanym turystom.

Informacje turystyczne o mieście i regionie uzyskać można również dzwoniąc do CIT na numery telefonów: 0134636060, lub 0134644533.

Docelowo CIT będzie rozszerzać swoją ofertę informacyjną, gromadząc i uaktualniając bazę danych z Sanoka i Bieszczadów oraz regionów sąsiednich.