Wędrówki Podkarpackie – Konkurs Trwa.

Rozpoczęła się VI edycja wakacyjnego konkursu „Wędrówki Podkarpackie”. Na najlepszych czekają statuetki ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Znak Jakości Turystycznej przyznawany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną, a dla głosujących przygotowano atrakcyjne nagrody. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa podkarpackiego w dziedzinie usług turystycznych, wyróżniających się wysoką jakością świadczeń oraz oryginalnością proponowanych form wypoczynku.
Organizatorami konkursu są:
– Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
– Agencja Reklamowa Radio Bieszczady Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 30, 38-500 Sanok
– Wydawnictwo Mitel, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie podmiotów gospodarczych, oraz organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego w dziedzinie usług turystycznych, wyróżniających się wysoką jakością świadczeń oraz oryginalnością proponowanych form wypoczynku. Czas trwania konkursu: od dnia 10.07.2006 r. do dnia 10.09.2006 r.
W konkursie może wziąć udział każdy.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów, kart pocztowych i Internetu. Kupony i karty pocztowe należy wysyłać na adres Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok. 302. Głosowania za pośrednictwem Internetu będzie można dokonać na stronach: www.podkarpackie-turystyka.pl i www.wedrowki.epodkarpacie.com
4. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
a) Wygodny kwaterunek
– hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe;
– schroniska, campingi, pola namiotowe, agroturystyka;
b) Smaczne jadło – restauracje, kawiarnie, karczmy, zajazdy, puby, itp.
c) Wyjątkowa atrakcja turystyczna regionu – konkurs fotograficzny
– W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią. Liczy się przede wszystkim pomysł, kompozycja i zgodność z tematem konkursu t.j. Wyjątkowa atrakcja turystyczna regionu. Fotografujcie najbardziej urokliwe turystycznie miejsca naszego województwa, również te mało znane, a waszym zdaniem interesujące. Uczestnik konkursu fotograficznego powinien nadesłać od 1 do 5 fotografii (odbitki kolorowe na papierze fotograficznym w formacie 10×15 cm) lub na CD (format JPG, rozmiar od 600 kB do 2 mB.) na adres PROT t.j. 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok. 302 lub na adres e-mail: [email protected]. Każde zdjęcie powinno zostać oznaczone danymi autora oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Zdjęcia do konkursu przyjmowane są do dnia 10.09.2006 r. o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.
– Nagrody: Dla autorów najlepszych zdjęć przygotowaliśmy albumy fotograficzne. Ponadto wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych:www.podkarpackie-turystyka.pl, www.wedrowki.epodkarpacie.com oraz w wydawnictwach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona w trakcie gali finałowej konkursu „Wędrówki podkarpackie” oraz na stronach internetowych: www.podkarpackie-turystyka.pl
i www.wedrowki.epodkarpacie.com. Informacja o miejscu oficjalnej gali zostanie podana w późniejszym terminie w mediach regionalnych patronujących konkursowi /prasa, radio, tv, Internet/.

5. W 1 i 2 kategorii wygrywają te podmioty, które otrzymają najwięcej głosów. Zwycięzcom zostaną przyznane statuetki ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

6. Podmiotom, które świadczą usługi turystyczne na szczególnie wysokim poziomie Kapituła Konkursu przyzna Podkarpacki Znak Jakości Turystycznej.

7. Głosowanie odbywa się do dnia 10.09.2006 r. o przyjęciu głosu decyduje data stempla pocztowego.

8. Oficjalne ogłoszenie i nagrodzenie zwycięzców konkursu oraz losowanie nagród dla uczestników głosowania nastąpi podczas gali finałowej konkursu. Informacja
o miejscu oficjalnej gali zostanie podana w późniejszym terminie w mediach regionalnych patronujących konkursowi /prasa, radio, tv, Internet/.

9. Regulamin konkursu dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronach www.podkarpackie-turystyka.pl i www.wedrowki.epodkarpacie.com oraz w biurze PROT adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok.302.

Nagrody
Fundatorzy nagród:
PROT – rower turystyczny
Agromedia – pobyt weekendowy w gospodarstwie agroturystycznym
Wydawnictwo Mitel – nagrody w postaci książek, albumów, przewodników, map, itp.
Dodatkowo:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wyda przewodnik turystyczny
po województwie podkarpackim, w którym jako szczególnie polecane znajdą się informacje o obiektach i miejscowościach wyróżnionych w konkursie.

Patronat medialny:
Super Nowości
Nowiny
Radio Bieszczady
Radio VIA
TVP Oddział Rzeszów

Portale Turystyczne:
www.epodkarpacie.com
www.bieszczady.pl
www.przemysl24.pl

Tygodniki regionalne:
Nowe Podkarpacie
Tygodnik Nadwiślański
Życie Podkarpackie

Wydawnictwo Pascal

Zapraszamy do wspólnej zabawy!