Dni Pamięci o żydowskiej społeczności

13 sierpnia 2008 roku upłynie 66 rocznica likwidacji rymanowskiego getta. Tego dnia, 66 lat temu, zakończyła swoje istnienie jedna z najstarszych i najbardziej twórczych społeczności żydowskich w Polsce. W dniach 12-13 sierpnia 2008 Stowarzyszenie „Spotkanie Rymanów” poprzez szereg symbolicznych i oryginalnych działań chce upamiętnić rymanowskich Żydów, przez kilkaset lat tworzących świetność Rymanowa.

Wśród przewidzianych punktów programu są: ekumeniczna modlitwa na cmentarzu, gdzie spoczywają jedni z najsłynniejszych cadyków Galicji, zwiedzanie pięknej, z troską odnawianej rymanowskiej synagogi, Marsz Pamięci szlakiem ostatniej drogi rymanowskiego getta: Rymanów – Wróblik Szlachecki, spotkania z dziećmi i wnukami żydowskich mieszkańców Rymanowa, koncert pieśni jidysz, pokaz filmu o „Polskim Wallenbergu” Henryku Sławiku i inne, równie ciekawe wydarzenia.

Na spotkanie zaproszeni zostaną Żydzi – mieszkańcy przedwojennego Rymanowa oraz ich rodziny z Izraela, USA i Europy. Kilkunastu już teraz deklarowało przyjazd. Wśród zaproszonych znajdą się mieszkańcy Rymanowa, władze samorządowe, władze wojewódzkie, przedstawiciele polskiego MSZ, Ambasadorzy Izraela, USA i Węgier.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wielokulturowym Rymanowem, wszystkich tych, dla których ważna jest tradycja, kultura i religia żydowskich mieszkańców Rymanowa. Dołącz do Marszu Pamięci i oddaj hołd zamordowanej społeczności. Niech nasze Rymanowskie Spotkanie posłuży lepszemu poznaniu się i zrozumieniu.

Stowarzyszenie „Spotkanie Rymanów”