Festiwal Lubomirskich

Rok temu zainaugurowany został przez stalowowolskie Muzeum Regionalne Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich. Szlak prowadził od Stalowej Woli poprzez województwo podkarpackie na Słowację. W tym roku temat przeszłości rodu Śreniawitów znalazł swój ciąg dalszy.
Od 20 września 2005 r. Muzeum przystąpiło do realizacji projektu pn. Festiwal Lubomirskich w ramach Narodowego Programu dla Polski 2002 Fundusz Małych Projektów. Na wykonanie projektu Muzeum otrzymało dofinansowanie kwocie 36 452,25 €.
Projekt jest próbą spojrzenia na wspólną przeszłość nie przez pryzmat tego co dzieli, ale przez dokonania, które mogą w przyszłości zaowocować ścisłą współpracą kulturalną i poprawą sytuacji ekonomicznej regionów.
W ramach Festiwalu Lubomirskich zostanie zorganizowanych szereg różnorodnych inicjatyw .
Transgraniczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich wytyczy nową trasę turystyczną przebiegającą przez obwód lwowski na Ukrainie oraz poszerzy swym zasięgiem istniejący już szlak wiodący ze Stalowej Woli do Podolińca na Słowacji, uruchomiony w roku 2004. W ten sposób obejmie i wypromuje wszystkie zachowane rezydencje i fundacje Lubomirskich w regionie podkarpackim, preszowskim i lwowskim. Szlak dotrze także aż do Wiśnicza, prastarego gniazda rodowego Lubomirskich. Nowa mapa szlaku i przewodnik opracowane zostaną przez ekspertów z Polski i Ukrainy W przewodniku znajdą się informacje historyczne, geograficzno-przyrodnicze i dokumentacja fotograficzna szlaku. Internetowa strona Szlaku Lubomirskich zostanie rozbudowana o nowy odcinek oraz mapę wirtualną, powstanie podstrona w języku ukraińskim. Publikacje wydane w języku polskim, ukraińskim i angielskim będą zawierać podstawowe informacje turystyczne.

Szlak ma także swój walor edukacyjny. W tym roku szkolnym zostanie zorganizowane szkolenie dla nauczycieli historii, geografii, przyrody i sztuki, którego celem będzie wdrożenie przygotowanego pakietu edukacyjnego szlaku Lubomirskich. Ponadto będą przeprowadzone dwa konkursy: dla nauczycieli na autorski scenariusz lekcji oraz dla dzieci i młodzieży – konkurs plastyczny. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa. Najlepsze scenariusze i najlepsze prace plastyczne zostaną opublikowane w wydanej broszurze. Akcentem multimedialnym ma być wydanie płyty CD ze Szlakiem Lubomirskich w języku polskim i ukraińskim dla celów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Artystycznym wydarzeniem projektu niewątpliwie ma szanse stać się zorganizowana przez polskich i ukraińskich muzealników wystawa pn. „Lubomirscy w zbiorach lwowskich” prezentująca po raz pierwszy w Polsce powojennej kolekcje Lubomirskich znajdujące się w zbiorach muzeów lwowskich (eksponowana będzie w Zamku Lubomirskich w Stalowej Woli, a po zakończeniu projektu w kilku najważniejszych miejscowościach na szlaku Lubomirskich). Wystawie będzie towarzyszył katalog naukowy w wersji polskiej i angielskiej.
Podczas wystawy będą prowadzone lekcje muzealne, także wersji multimedialnej oraz wycieczkowa edukacja regionalna przybliżająca dzieje rodu Lubomirskich.

O kolejnych etapach realizacji programu będziemy informować media na bieżąco.