Szlak Naftowy – uznany za najlepszy produkt turystyczny

Rozstrzygnięto III edycję konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na „Najlepszy produkt turystyczny”.
Spośród 122 zgłoszonych uhonorowano 20 najlepszych, wśród nich znalazł się wykreowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski” produkt „Szlak Naftowy”.
Certyfikaty wręczono tradycyjnie w czasie inauguracji Targów TT Warsaw. Według organizatorów, tegoroczne kandydatury były lepiej przygotowane, a poziom zgłaszanych produktów z roku na rok się podnosi.
Sześcioosobowa Kapituła, złożona z przedstawicieli branży turystycznej, przyznała certyfikaty za stworzenie produktu, który w istotny sposób przyczynił się w danym roku do zwiększenia przyjazdów turystycznych do Polski lub w istotny sposób przyczynił się do zwiększenia uczestnictwa w turystyce krajowej.

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa – Rozkład przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów

„Szlak Naftowy” jest unikatem na skalę europejską. Pokazuje, że przemysł naftowy powstał nie w Teksasie ani Arabii Saudyjskiej, ale na Podkarpaciu.
Starania o utworzenie szlaku zainicjował powiat krośnieński wspólnie z sąsiednimi samorządami i partnerami ukraińskimi. Ostatecznie przyjęto, że wnioskodawcą i autorem projektu zostanie LOT, a wkład własny pokryją częściowo samorządy przez tereny których przebiega ten szlak w tym powiat krośnieński. Koszt jego realizacji to 12 tys. euro, większość środków pozyskano z funduszu PHARE.
Szlak Naftowy łączy miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główna oś przecina południowe obszary Podkarpacia z zachodu na wschód, sięgając dalej za granicę ukraińską. Turysta, który zdecyduje się na przemierzenie Szlaku Naftowego ma do wyboru trasy dla zmotoryzowanych bądź pętle dla turystyki pieszej czy rowerowej.
W II poł. XIX w. ówczesna austrowęgierska prowincja Galicja przeżywała „gorączkę naftową”. Ślady fortun przedsiębiorców oraz pierwsze urządzenia wydobywcze i przetwórcze oleju skalnego znajdują się na trasie szlaku, podobnie jak miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej, która zapłonęła w lwowskim szpitalu w 1853 r. On to w 1854 r. w Bóbrce koło Krosna założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej, a także destylarnie i rafinerie w Ulaszowicach, Chorkówce i Polance. Szyby naftowe zaczęły też wyrastać w okolicach Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych. Najważniejszym ośrodkiem przemysłowym stało się zagłębie borysławsko-drohobyckie, które znacząco wpłynęło na rozwój całego regionu. Szlak wiedzie zarówno przez skanseny i muzea, w których zlokalizowano i urządzono ekspozycje poświęcone historii przemysłu naftowego, jak i miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach napotyka się ocalałe, stare urządzenia naftowe. Wyczerpywanie się pokładów, modernizacja procesów wydobywczych oraz reorganizacja struktur górnictwa nafty i gazu w nieodległej przyszłości mogą sprawić, że jedynie trasa Szlaku Naftowego i jego oznakowanie stanowić będą widomy ślad narodzin przemysłu naftowego na tym terenie. Kolorytu zabytkowym obiektom naftowym przydają uroczy krajobraz, determinowany zasobami unikalnej przyrody na całej trasie szlaku, a także wspaniałe zabytki świeckie i sakralne przenikających się kultur, świadczące o bogactwie dziedzictwa kulturowego i złożonej historii tych ziem.
Jak zapewnia POT nagrodzone produkty turystyczne mają absolutny priorytet w działaniach promocyjnych tej organizacji. Prezentowane będą w folderach, promowane na stoisku narodowym POT w czasie targów Tour Salon i TT Warsaw oraz na targach międzynarodowych.