Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej została Leśną Instytucją Roku 2010

XII posiedzenie Kapituły przyznającej tytuły Leśnika Roku i Leśnej Instytucji Roku oraz Dębowe Statuetki Przeglądu Leśniczego odbyło się tym razem we Wrocławiu 29 grudnia 2010 r. W tajnym głosowaniu, tytułem Leśnika Roku 2010 wyróżniono Zofię Chrempińską, wieloletnią dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, natomiast Leśną Instytucją Roku wybrano Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
Wyróżnienie dla Fundacji BKL to docenienie wielkiej pracy społecznej, która przyczyniła się do odrodzenia przewozów pasażerskich na zlikwidowanej trasie towarowej oraz stworzenia bardzo widocznego i trwałego elementu propagującego leśną tradycję i kulturę w Karpatach. Warto wspomnieć, że w 1994 r., po likwidacji Ośrodka Transportu Leśnego, kolejkę również postawiono w stan likwidacji, zawieszając wszelką jej działalność. Społeczny zapał sprawił jednak, że w 1996 r. utworzono Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która na bazie mienia i sprzętu przekazanego przez Lasy Państwowe, zaczęła turystyczną działalność przewozową. Pierwszy pociąg wyruszył w trasę 4 lipca 1997 r. W ostatnich latach kolejka przewozi ponad 60 tysięcy pasażerów, zaś wpływy z biletów pozwalają na finansowanie działalności przez cały sezon.
– Cieszymy się, że działania społeczników bieszczadzkich są zauważane na forum polskiego leśnictwa i uhonorowane przez kapitułę Przeglądu Leśniczego – mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Kolejka leśna w dzisiejszej formule stanowi wielką atrakcję turystyczną regionu, ale jest jednocześnie żywym nośnikiem bieszczadzkiej historii i tradycji. Przyznane wyróżnienie jest ładnym akcentem planowanych na ten rok obchodów 15-lecia Fundacji.
Gospodarzem tegorocznego spotkania kapituły był Krajowy Duszpasterz Leśników, ks. bp. dr Edward Janiak. Warto wspomnieć, że w skład tego gremium wchodzą wcześniej wyróżnieni laureaci oraz członkowie rady programowej i redakcji miesięcznika Przegląd Leśniczy. Obecnie Kapituła liczy już 28 osób, zaś jej przewodniczącym jest redaktor naczelny czasopisma, dr inż. Władysław Kusiak.
Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie