Fundacja Iskierka i wojewoda przekazują mobilny aparat USG do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, otrzymał mobilny aparat USG od Fundacji Iskierka oraz marszałka województwa. Ten nowoczesny sprzęt ma zostać przekazany na oddział Onkohematologii Dziecięcej.

Fundacja Iskierka, od prawie 18 lat, angażuje się w prace na rzecz dzieci chorych na raka i szpitali, które te dzieci diagnozują i leczą. Zajmują się zbieraniem funduszy na sprzęt medyczny oraz organizacją akcji profilaktycznych. Właśnie podczas jednej z takich akcji, niemal 300 dzieci zostało przebadanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Współpraca Fundacji z tym szpitalem to długotrwała relacja, biorąc pod uwagę fakt, że działa tam aż siedem klinik pediatrycznych.

Prezes Fundacji Iskierka, Jolanta Czernicka-Siwecka, podkreśla konieczność udzielania pomocy dzieciom walczącym z chorobą. Jej zdaniem, ważne jest również systemowe wsparcie dla całych rodzin tych dzieci oraz personelu medycznego, aby efektywnie odpowiadać na ich potrzeby.

Tym razem, najbardziej pilną potrzebą okazał się mobilny aparat USG dla oddziału onkohematologii dziecięcej. Ten supernowoczesny sprzęt umożliwia przeprowadzenie badań nie tylko w pracowni USG, ale także bezpośrednio w sali pacjenta.

Kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej, Radosław Chaber, zauważył, że fakt, iż to ultrasonografista przychodzi do małego pacjenta a nie odwrotnie, pozwoli na przeprowadzenie badań znacznie szybciej. Tym samym, dzieci poddawane intensywnemu leczeniu będą mogły otrzymać odpowiednią opiekę bez zbędnej zwłoki.