Przemyśl na Podkarpaciu inwestuje w rozwój infrastruktury sportowej: budowa basenów i hali widowiskowo-sportowej

Planowana jest duża inwestycja w Przemyślu o wartości blisko 74 milionów złotych, która zakłada realizację projektu i budowę kompleksów basenowych. Czas realizacji przedsięwzięcia ma wynieść dwa lata. Wmurowanie aktu erekcyjnego, symbolizującego początek budowy, odbyło się uroczyście we wtorek.

Podczas ceremonii prezydent miasta Przemyśla, Wojciech Bakun udzielił informacji o postępach prac. Zaznaczył, że jeszcze w tym roku zacznie się faza konstrukcji – „pięcie murów”. Prace przygotowawcze i projektowe są już w końcowym etapie. Czas realizacji całego projektu szacowany jest na około dwa lata.

Wojciech Bakun, który planuje ubiegać się o ponowne objęcie stanowiska prezydenta miasta podczas wyborów kwietniowych, zapowiedział kolejną znaczącą inwestycję. Samorząd miasta ma zamiar zbudować halę widowiskowo-sportową. Realizacja tego projektu ma nastąpić w ciągu najbliższych 5-6 lat. Powód? Jak stwierdził prezydent Przemyśla, celem jest uatrakcyjnienie miasta i stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków do życia dla mieszkańców.

Koszt całego przedsięwzięcia dotyczącego budowy basenów wyniesie niemal 74 miliony złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie około 30 milionów złotych z Programu Inwestycji Strategicznych finansowanego ze środków budżetu państwa. Prezydent miasta Przemyśla, Wojciech Bakun podziękował za wsparcie finansowe, w tym także byłemu marszałkowi Sejmu i posłowi PiS z Przemyśla, Markowi Kuchcińskiemu.