III Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej w Marszach na Orientację

Kolbuszowski Klub Turystyczny „SALAMANDRA” oraz Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej zapraszają na: Ogólnopolskie III Otwarte Mistrzostwa Kolbuszowej w Marszach na Orientację. Zawody odbędą się w dniach 15 – 17 kwietnia 2005 roku w Kolbuszowej. Organizatorami są KKT „Salamandra” w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej. Współorganizatorem jest Urząd Miejski w Kolbuszowej i Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Impreza ma na celu upowszechnienie idei imprez na orientację (InO) wśród społeczności Kolbuszowej i okolic, spotkanie sympatyków turystycznych Imprez na Orientację, wspólna zabawa, współzawodnictwo, wymiana doświadczeń związanych z InO a także poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych ziemi kolbuszowskiej.
Forma i kategorie imprezy:
– Kategoria TD – dziecięca (osoby urodzone w roku 1992 i później),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespołach 2 osobowych – 4 x 3 pkt do odznaki InO
– Kategoria TM – młodzieżowa (osoby urodzone w latach 1989 – 1991),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespołach 2 osobowych – 4 x 3 pkt do odznaki InO
– Kategoria TJ – juniorzy (osoby urodzone w latach 1986 – 1988),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespołach 2 osobowych – 4 x 3 pkt do odznaki InO
– Kategoria TS – seniorzy (osoby urodzone w roku 1985 i wcześniej),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) indywidualnie – 4 x 3 pkt do odznaki InO.
– Kategoria TF – rodzinna (rodzice z dzieckiem lub dziećmi), 1 etap (dzienny) w sobotę, 1 pkt do odznaki InO,
– bieg na orientację TO (kategoria otwarta) – dla wszystkich chętnych – niedziela do południa – 1 pkt do odznaki InO
7. Teren i mapy:
Teren urozmaicony pod względem podłoża (miejscami podmokły, niewielkie wzgórza oraz pagórki), ogólnie płaski.
Mapy nieaktualizowane w skali 1:10000, nietypowe.
8. Warunki uczestnictwa w zawodach:
zgłoszenie na załączonym formularzu do dnia 1 kwietnia 2005 roku: (formularz), każda szkoła, instytucja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie 10 osób (5 zespołów). Jedynie gospodarz zawodów może zgłosić więcej zawodników.
a) na adres: KKT „Salamandra”, Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa
b) pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie wpłaty wpisowej na konto: Milenium Gimnazjalny Klub Sportowy przy Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej, Bank Spółdzielczy o/Kolbuszowa nr 95 9180 0008 2001 0000 1443 0001
z dopiskiem „Mistrzostwa Kolbuszowej w MnO”.
9. Wpisowe jest warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach. Ksero odcinka potwierdzającego wpłatę prosimy dołączyć do zgłoszenia,
– młodzież niepełnoletnia uczestniczy w Mistrzostwach pod opieką pełnoletniego opiekuna – nauczyciela (opiekun – bezpłatnie). Kwoty wpisowego dostępne są na stronie http://www.kkts.prv.pl/do_zrodel_nilu>KKT w dziale Regulamin
10. Świadczenia:
– komplet map dla każdego zespołu,
– potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację (4 x 3 pkt.),
– nagrody i dyplomy dla pierwszych ? zespołów w każdej z kategorii,
– nocleg w warunkach turystycznych (sala gimnastyczna – prosimy o zabranie karimaty, śpiworu i miękkiego obuwia zamiennego),
– 2 śniadania (w sobotę i niedzielę), 2 obiadokolacje (w piątek i sobotę) – nie dotyczy kat. TF.

11. Program Mistrzostw:
15 kwietnia, piątek:
– od 17.00 – działalność sekretariatu, początek meldowania zespołów startujących w imprezie, otwarcie bazy Mistrzostw,
– 19.00 – 20.00 – obiadokolacja,
– 21.30 – 1.00 – 1 (nocny) etap,

16 kwietnia, sobota:
– 7.00 – 8.30 – praca sekretariatu,
– 8.00 – 9.00 – śniadanie,
– 10.00 – 15.30 – 2 i 3 etap (1 i 2 dzienny) + kat. TF,
– 15.30 – 18.30 – przerwa między etapami, obiad, Mistrzostwa Kolbuszowej w rzucie beretem, pokaz rycerski, konkursy
– 19.00 – 22.30 – 4 etap (2 nocny),
– 22.30 – odpoczynek i czekanie na wyniki…
17 kwietnia, niedziela:
– 7.00 – 8.00 – praca sekretariatu, przyjmowanie ewentualnych reklamacji,
– 9.00 – śniadanie,
– 10.00 – oficjalne ogłoszenie wyników, uroczyste zakończenie Mistrzostw, rozdanie nagród i dyplomów,
– 11.00 – start do biegu na orientację,
– 13.00 – ostateczne zamknięcie bazy.
12. Kierownictwo Mistrzostw:
Kierownik zawodów: Paweł Michno,
Sędzia główny: Aleksander Czyż (PInO nr 447)
Sekretariat: Dorota Haptaś
Obliczenia: budowniczowie tras, Dorota Haptaś
Budowa tras:
TD: Rafał Lechowski, Mateusz Styga, Łukasz Ziętek
TM: Rafał Lechowski, Maciej Przybyło
TJ: Paweł Drożdż, Piotr Żądło
TS: Paweł Drożdż, Piotr Żądło
TF: Paweł Michno
Bieg na orientację: Maciej Przybyło.
Obsługa zawodów: Młodzież z Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra”.
13. Postanowienia końcowe:
– uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt,
– Mistrzostwa odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych,
– zawody sędziowane będą zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK,
– odwołania od wyników każdego etapu przyjmowane będą w formie pisemnej do 30 min. od wywieszenia nieoficjalnych,
– za szkody wyrządzone przez uczestników oni sami ponoszą odpowiedzialność,
– osobom, które zgłoszą się do Mistrzostw, a nie pojawią się na starcie nie przysługuje zwrot wpisowego,
– za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
– uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów i bazy oraz do stosowania się do poleceń organizatorów,
– w czasie trwania imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i zażywania jakichkolwiek innych używek pod groźbą dyskwalifikacji i wydalenia z bazy.
– uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej: www.kkts.prv.pl/do_zrodel_nilu
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Imprezy
14. Jak do nas dotrzeć?
– dojazd do Kolbuszowej z Rzeszowa autobusami PKS średnio co godzinę (http://www.pks.rzeszow.pl/)
– dojazd samochodem lub autokarem: od Rzeszowa (na rondzie jedziemy na Mielec i Tuszymę), od Sędziszowa Młp. (od ul. Piłsudskiego skręcamy w ul. Obrońców Pokoju) – możliwość zaparkowania samochodu na parkingu na terenie szkoły,
– plan Kolbuszowej znajduje się na stronie:
http://www.pilot.pl/index.php3?z_city_id=435&form_t=1 – baza znajduje się naprzeciwko Urzędu Miejskiego (czas dojścia z Dworca PKS do bazy ok. 20 min.)
Wszelkie uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected], lub telefonicznie: do kierownika zawodów 0 661 209 234, do sekretariatu: (017) 744 54 67, lub na stronie http://www.kkts.prv.pl/do_zrodel_nilu