Wojewoda i bieszczadzki GOPR podpiszą porozumienie

W najbliższą sobotę, tj. 26 lutego br., Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp oraz Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Grzegorz Chudzik podpiszą w Laworcie porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego, natychmiastowego informowania oraz reagowania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń.
W myśl porozumienia Bieszczadzka Grupa GOPR włączona zostaje do powszechnego systemu reagowania kryzysowego w woj. podkarpackim. Naczelnik Grupy zobowiązany jest do podjęcia współpracy z odpowiednimi organami Obrony Cywilnej w zakresie m.in.:
– wymiany informacji o zagrożeniach oraz informowania, ostrzegania i alarmowania ludności, zwłaszcza w terenach górskich,
– niesienia pomocy i poszukiwania osób zaginionych,
– prowadzenia działalności profilaktyczno-edukacyjnej.
Wojewoda, jako Szef Obrony Cywilnej Województwa, pomagać będzie Goprowcom w organizowaniu specjalistycznych szkoleń oraz w zakupie sprzętu, niezbędnego do ratowania ludzkiego życia. (W sobotę przekaże trzy deski ortopedyczne – sprzęt najczęściej używany przez Goprowców podczas codziennej pracy w sezonie zimowym).
W imieniu Wojewody, do realizacji zadań wynikających z powyższego porozumienia wyznaczony został Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego PUW, płk. Romuald Lipczyński.