Impreza 15-16 maja 2010 w Kolbuszowej

Mężów , białogłowy i pacholęta zapraszamy! na festiwal historyczno-archeologiczny pt .”Tajemniczy świat Słowian i Wikingów”

teren Skansenu Muzeum Kultury Regionalnej
Sobota godz. 10-19.00, Niedziela 10-17.00

Festiwal odbędzie się w dniach 15-16 maja 2010 roku na terenie Skansenu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Impreza ma charakter pikniku edukacyjno–rozrywkowego i skierowana jest zarówno do mieszkańców Podkarpacia jak i turystów spoza naszego regionu.

W trakcie imprezy ukazane zostaną realia wczesnego średniowiecza (IX-XI w.) poprzez prezentację historii naszych przodków, obyczajów, rzemiosła, sposobów walk, sztuki materialnej.

Główne punkty programu:

* Całodniowa prezentacja warsztatów rzemieślniczych, walk, koncertów muzyki
* Inscenizacje historyczna w trzech częściach
„A działo się to na ziemiach Mieszka ………”
W sobotę rozpoczęcie inscenizacji o: 12.00, 15.30, 17.00
a w niedzielę o 12.00, 14.00 i 16.00
* koncerty zespołu muzyki dawnej BumTraLaLa z Krakowa

Pozostałe atrakcje:
– turnieje walk
– pokazy kuglarstwa, tańca średniowiecznego
– prezentacja obozowiska
– prezentacja jednego z typów pochówku
wczesnośredniowiecznego
– prezentacja świątyni pogańskiej
– prezentacja rozniecania ognia krzesiwem i łukiem ogniowym
– odlewnictwo – ozdoby, biżuteria średniowieczna
– wikliniarstwo
– warsztat tkacki, tkanie krajek – metoda: bartko i tabliczki
– kuchnia wczesnośredniowieczna – podpłomyki, napitki,warzenie soli
– garncarstwo – koło garncarskie, ręczne lepienie naczyń
– skórnictwo, rzeźbiarstwo, Wyrób dziegcia, kowalstwo, rogownictwo
– wyrabianie: kolczug, łuków, strzał

Wyświetl większą mapę
Dojazd na miejsce:

Festiwal odbędzie na terenie Parku Etnograficznego – Skansenu w Kolbuszowej

Adres: ul. Wolska 36, Kolbuszowa

Dojazd od strony Rzeszowa (32km): nalezy wybrać drogę nr 8. kierunek Warszawa, w Kolbuszowej na rondzie w lewo – 100 m na rozjeździe w Rynku w lewo – prosto do małego ronda tam w lewo – prosto ok 500 m – w prawo – prosto do skansenu

Dla odwiedzających przygotowano 3 duże parkingi.

SOBOTA :
10,00 – ROZPOCZĘCIE
11.30-12.00 – KONCERT ZESPOŁU
12.00-12.30 -INSCENIZACJA CZ.I
Codzienność , Potyczka w Grodzie Pogan z posłami Mieszka
14.45-15.30-KONCERT ZESPOŁU
15.30-16.00-INSCENIZACJA CZ.II Wróżba z koniem , powtórny najazd na gród ,bitwa , śmierć wodza
17.30-18.00-KONCERT ZESPOŁU
18.00-18.30-INSCENIZACJA CZ.III Pogański pogrzeb wodza nastanie nowej wiary
18.30- ZAKOŃCZENIE
W międzyczasie rozmowy z rzemieślnikami .

NIEDZIELA :
10.00- ROZPOCZĘCIE
11.30-12.00-KONCERT ZESPOŁU
12.00-12.30-INSCENIZACJA CZĘŚĆ I Codzienność , Potyczka w Grodzie Pogan z posłami Mieszka
13.15-14,00 KONCERT ZESPOŁU
14,00-14,30-INSCENIZACJA CZĘŚĆ II Wróżba z koniem , powtórny najazd na gród ,bitwa , śmierć wodza
15.30-16,00-KONCERT ZESPOŁU
16,00-16.30-INSCENIZACJA CZĘŚĆ III Pogański pogrzeb wodza nastanie nowej wiary
16.30 -ZAKOŃCZENIE

W międzyczasie rozmowy z rzemieślnikami
PRZYGOTOWANE STANOWISKA
ZESPÓŁ MUZYKI
SKÓRNICTWO
ODLEWNICTWO
LEPIENIE RĘCZNE NACZYŃ
TKACTWO- KROSNA, BARTKO,TABLICZKI
PŁATNERZ
MAGIA, WRÓŻBY
REKONSTRUKCJA POCHÓWKU WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO
BURSZTYNIARZ
KOWALSTWO
DZIEGDŹ
WARZENIE SOLI
KOŁO GARNCARSKIE
KUGLARZE
SNYCERSTWO
KUCHNIA
ZIELARSTWO
ZABAWY PLEBEJSKIE DLA DZIECI
KONKURS RYSUNKOWY DLA DZIECI
TORY ŁUCZNICZE
PRZEJAZDY NA KUCYKACH