IV PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”,
Zespół Szkół nr 2 oraz Urząd Miejski w Kolbuszowej zapraszają na: WOJEWÓDZKI IV PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 28 października 2007 r.
Miejsce imprezy: sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66.
Cele:
– propagowanie piosenki turystycznej, młodzieżowej i poezji śpiewanej jako sposobu na spędzanie wolnego czasu,
– integracja młodzieży ze środowiskiem turystycznym,
– rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań i talentów muzycznych,

Zasady udziału:
Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz młodzieży studenckiej. Dopuszczalny jest udział także starszych uczestników. Każdy z uczestników (solista lub zespół) ma możliwość zaprezentowania najwyżej dwóch piosenek (jeżeli będzie dużo zgłoszeń, organizator dopuści jedynie jedną piosenkę). W zgłoszeniu prosimy o określenie repertuaru (tytuł piosenki i gatunek), aby wykluczyć utwory nie przystające do ram Przeglądu. W bieżącym roku formą prezentacji jest akompaniament własny lub opiekuna – bez płyt i keyboardów…
Repertuar może obejmować utwory z kręgu piosenki turystycznej, rajdowej, szantowej (marynistycznej), harcerskiej, poezji śpiewanej – wszystkie te gatunki muzyki są bowiem popularne i wszechobecne na szlakach wędrówek turystycznych.

Kategorie:
Prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach:
1. Soliści
2. Zespoły
Obie kategorie zostaną dodatkowo podzielone i oceniane wiekowo: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, młodzież studencka i starsi. W razie mniejszej ilości zgłoszeń kategorie nie będą łączone.

Nagrody:
Uczestnicy zostaną ocenieni przez jury złożone z osób, którym piosenka turystyczna nie jest obca. Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną nagrodzeni cennymi upominkami i nagrodami. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najoryginalniejszego występu, prezentacji.

Program Przeglądu:
10.00 – 12.00 – próby uczestników Przeglądu,
12.00 – 17.00 – część konkursowa Przeglądu – występy uczestników.
17.00 – 17.30 – przerwa – obrady jury konkursowego.
17.30 – 18.00 – ogłoszenie wyników Przeglądu i występy laureatów.
19.00 – 20.30 – występ zespołu EKT Gdynia (bilety wstępu dostępne u organizatora KKT „Salamandra”)

Zgłoszenia:
Uczestnicy zgłaszają się do IV Przeglądu Piosenki Turystycznej w terminie do 22 października 2007 roku na adres Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 64, tel. (017) 744 54 67 fax. (017) 22 70 291, 0 661 209 234 z p. Pawłem Michno lub na stronie internetowej Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra” www.kkts.glt.pl/festiwal na zamieszczonym formularzu.

ZAPRASZAMY !!!