Jarosław na kupieckim szlaku

Utworzenie „ruskiego” szlaku kupieckiego ma pomóc w promocji miasta Z inicjatywy jarosławskiego radnego Zbigniewa Możdżenia powstaje szlak kupiecki ciągnący się od Wrocławia do Odessy. Program „Na kupieckim szlaku” ma promować Jarosław jako miasto handlu, kultury i tradycji.
Przed wiekami Jarosław słynął z handlu z wieloma miastami nie tylko w Polsce ale i za granicą. Program zakłada m. in. odtworzenie starego „ruskiego” szlaku kupieckiego, który biegł z Niemiec, przez Małopolskę, na Wschód. Projekt programu przewiduje m. in. zorganizowanie szeregu cyklicznych imprez promocyjnych skierowanych do turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy.
– Sporządziliśmy projekty na konkurs organizowany przez Fundację Kultury – opowiada Zbigniew Możdżeń. – Zostaliśmy finalistami, więc należało projekty wprowadzić w życie. Obecnie, kiedy jesteśmy na etapie integracji europejskiej, postanowiliśmy zaprezentować nasze miasto na arenie międzynarodowej.
Inni też chcą. Pomysłem Zbigniewa Możdżenia zainteresowały się też władze Przemyśla. Postanowiono zorganizować szlak na terenie Podkarpacia, a w przyszłości włączyć do akcji miasta z Ukrainy. Później do tej inicjatywy przyłączył się jeszcze Kraków. Kolejni chętni to: Wrocław, Opole i Katowice. W tym roku przypuszczalnie do kupieckiego szlaku dołączą także Norymberga i Drezno.
– Cieszę się z takiego obrotu sprawy, bowiem jest niebywała promocja Jarosławia zarówno w kraju jak i za granicą – mówi Zbigniew Możdżeń. – Na ten projekt będzie można się powoływać starając się o środki z funduszy strukturalnych , m. in. na rewitalizację Rynku czy na stworzenie centrum konferencyjno – wystawowo – targowego w Jarosławiu. W przyszłości są plany, aby na tzw. błoniach, w okolicach torowiska, stworzyć bazę magazynową dla miasta.

Zarówno władze Jarosławia jak i pomysłodawcy twierdzą, że powstanie i działanie szlaku kupieckiego będzie sprzyjać rozwojowi miasta i regionu. Poprzez prezentację dorobku różnych grup zawodowych rozwiną się handel i usługi, a co za tym idzie wzrośnie zatrudnienie i poprawi się standard życia.