Jutro w Bieszczadach krzyżowe wyprawy na Smerek i Tarnicę

Już jutro wielu pielgrzymów przybędzie w Bieszczady. Jak co roku wyruszą w góry do krzyży na Tranicę oraz na Smerek. PTTK w Rzeszowie organizuje w tym okresie kilka imprez turystycznych, na które serdecznie zapraszamy. Wiele osób przybędzie także w góry indywidualnie i dla nich poniżej przedstawiamy godzinowy harmonogram wypraw do krzyży na Tarnice, Smerek i Kopystańke. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej o warunkach uczestnictwa pod rzeszowskim numerem telefonu Oddziału PTTK tel. 017) 85-367-55.

Wielki Piątek z Kołem Przewodników PTTK
Droga Krzyżowa na Smerek w dniu 25.03.2005 r.

Program:
Wyjazd z parkingu przy UW w Rzeszowie o godz. 6.30 (zbiórka o godz. 6.15)
Przejazd do Wetliny – Starego Sioła.
Około godz. 9.15 rozpoczęcie drogi krzyżowej – wspólnie z Oddziałem PTTK z Jasła – drogę krzyżową prowadzić będzie ks. Józef Obłój. Około godz. 12.00 zakończenie rozważań na Smereku (1222 m n.p.m.). Zejście do Kalnicy (mostek). W godz. 15.00 – 17.30 powrót do Rzeszowa.
Koszt:
25 zł przewodnicy PTTK
30 zł członkowie PTTK
35 zł pozostali uczestnicy
Świadczenia:
autokar, ubezpieczenie, opieka pilota-przewodnika.

Wielki Piątek z Kołem Terenowym Nr 32
Droga Krzyżowa na Kopystańkę w dniu 25.03.2005 r.

Program:
Wyjazd z parkingu przy UW w Rzeszowie o godz. 6.30 (zbiórka o godz. 6.15). Przejazd do Rybotycz, koło Kalwarii Pacławskiej. Godz. 9.00 – rozpoczęcie drogi krzyżowej na Kopystańkę (541 m n.p.m.),
– czas drogi krzyżowej – około 2,5 godz,
– podejście nie jest trudne,
– droga krzyżowa wspólnie z parafią z Rybotycz,
Godz. 13.30 – wyjazd z Rybotycz do Rzeszowa
Godz. 16.00 – planowany przyjazd do Rzeszowa.
Koszt:
20 zł członkowie KT 32 i PTTK
28 zł pozostali uczestnicy
Świadczenia:
autokar, ubezpieczenie, pilotaż na trasie.
Zalecane obuwie turystyczne.
Zapisy z wpłatami do dnia: 18-03-2005 (piątek).
W przypadku małej ilości osób wyjazd nie odbędzie się.
Organizator: Stanisław Polański, Oddział PTTK tel. 85-367-55

Droga Krzyżowa z kursem przewodnickim
na Tarnicę, Halicz, Rozsypaniec w dniu 25.03.2005 r.

Program:
Wyjazd z parkingu przy UW o godz. 5.30 (zbiórka o godz. 5.20). Przejazd z komentarzem krajoznawczym uczestników kursu: Rzeszów – Babica – Brzozów – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Lutowiska – Ustrzyki Górne – Wołosate.
Ok. godz. 9.00 rozpoczęcie „Drogi Krzyżowej” (w zależności od warunków atmosferycznych – na Tarnicę lub na Rozsypaniec) Ok. godz. 12.00 zakończenie rozważań, odpoczynek na posiłek do 30 min.
W godz. 12.30 – 16.30 przejście turystyczne z omawianiem panoram z Tarnicy, Halicza i Rozsypańca.
Od godz. 17.00 – przejazd do Rzeszowa z komentarzem krajoznawczym na trasie: Ustrzyki Górne – Wetlina – Cisna – Jabłonki – Baligród – Hoczew – Lesko – Załuż – Sanok. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 20 – 20.30.
Koszt:
30 zł członkowie PTTK
40 zł pozostałe osoby
Świadczenia:
autokar, ubezpieczenie NW, pilotaż i przewodnictwo.
UWAGA: Droga Krzyżowa w godz. 9.00 – 12.00 wspólnie z Oddziałem PTTK Lubaczów (ilość miejsc ograniczona – 1 autokar). Zapisy jedynie z wpłatą wpisowego – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zdjęcie ndesłał: Wojciech Gosztyła – Latarnia Wagabundy.