Kolejni trzej quadowcy ukarani

W środę 30 września w godzinach wieczornych strażnik leśny z Nadleśnictwa Komańcza zatrzymał kierowców trzech quadów jadących korytem rzeki Osławy, na terenach leśnych w okolicach Woli Michowej. Wszyscy ukarani zostali mandatami w wysokości po 300 złotych.
Sprawcy leśnego wykroczenia to mężczyźni w wieku 30-33 lat pochodzący z Małopolski. Tego dnia przed południem byli widziani przez leśniczego podczas wjazdu do kompleksu leśnego Chryszczatej. Wieczorem strażnik leśny namierzył całą trójkę, szarżującą w nurcie Osławy, by zmyć z pojazdów błoto po całodniowej eskapadzie do lasu.
– Ostatnia seria kar dla quadowców to efekt pracy operacyjnej Straży Leśnej – mówi Wojciech Zajdel, dowódca grupy interwencyjnej Straży Leśnej RDLP w Krośnie. – Prowadzimy monitoring terenów leśnych, ale również stacji benzynowych i parkingów, sprawdzamy każdy sygnał o kolumnie samochodów z quadami na lawetach, wjeżdżającej na tereny leśne. Prowadzimy też akcję uświadamiającą wśród gestorów bazy turystycznej, by ci mogli informować swoich gości o tym, że wjazd do lasu pojazdem silnikowym stanowi wykroczenie. Ludzie często naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, że działają bezprawnie, a my z kolei nie możemy pozostawać bezczynni na zło, jakie wyrządzają naturze.
Strażnicy w tej mierze mają dwie podstawy prawne do ukarania grzywną:
– Art. 29. 1. ustawy o lasach: Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. 2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
– Art. 161 kodeksu wykroczeń: Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie