Konferencja – Błękitny San – w Dynowie

Wczoraj tj. 21 kwietnia o godz. 15.00 w Zespole Szkół w Dynowie przy ul Szkolnej 11 rozpoczęła się trwająca trzy dni II Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Błękitny San”. Celem spotkania jest wypracowanie wspólnych działań mających na celu zachowanie środowiska naturalnego w Dolinie Sanu i jego dorzecza w stanie nienaruszonym oraz wyeksponowanie unikalnych walorów przyrodniczych.
Organizatorem konferencji jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu.

Honorowy patronat nad konferencją sprawują: Minister Środowiska Jerzy Swatoń, Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła, Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Lesław Budzisz.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele środowisk naukowych m in. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Akademii Rolniczej w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej.
Gościem konferencji będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Marek Szczepański. Swój udział zapowiedziały również delegacje zagraniczne z Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Austrii.

W pierwszym dniu konferencji omówione zostały zagadnienia z zakresu ekologii. Drugi dzień poświęcony będzie tematyce związanej z rozwojem turystyki w Województwie Podkarpackim. Problem ten przedstawi Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła. Następnie odbędzie się uroczyste podpisanie umów międzynarodowych przez gminy wchodzące w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, co pozwoli na realizację programu współpracy transgranicznej pn. „Kultura bez granic – w poszukiwaniu wspólnych korzeni – Polsko – Ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików”.

W trzecim dniu konferencji, tj. 23 kwietnia br., prezentowane będą referaty dotyczące wykorzystania zasobów naturalnych środowiska dla potrzeb rozwoju turystyki.

Rzecznik Prasowy
Marszałka Województwa Podkarpackiego
Aleksandra Zioło