Konkurs Leśne fotografie 2004

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z redakcją Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie” organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem: „Leśne fotografie 2004”
Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z lasem; pokazujące piękno pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę zabytków, urok grzybobrania lub wędrówek po lesie.
Zasady: Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej trzy zdjęcia wykonane w dowolnej technice. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
Prace należy nadesłać w terminie do 15 stycznia 2005 roku pod adresem organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Leśne fotografie”.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików w terminie do 31 stycznia 2005 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Nowego Podkarpacia” i na stronach internetowych RDLP Krosno w przeciągu 10 dni od daty ostatecznego posiedzenia jury.
Nagrodzone i najciekawsze zdjęcia zostaną wystawione na wystawie pokonkursowej i opublikowane na łamach „Nowego Podkarpacia” i stronach internetowych RDLP Krosno. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów

Komisarzem konkursu jest Edward Marszałek
Informacje dodatkowe: tel. (013) 43 644 51 w. 317 lub:
[email protected]

Uwaga:
• W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura RDLP w Krośnie ani redakcji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
• Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Prawa do nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć przechodzą na organizatora.
• Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.