Konkurs Leśne Fotografie po raz szósty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z Telewizją Rzeszów i redakcją Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie” organizuje VI edycję konkursu fotograficznego pod hasłem: „Leśne fotografie 2006”. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z lasem; pokazujące piękno pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, urok grzybobrania lub wędrówek po lesie. Zasady konkursu:
1. Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki trzech zdjęć wykonanych w postaci materiału gotowego do ekspozycji. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
5. Prace należy nadesłać w terminie do 15 stycznia 2007 roku pod adresem organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Leśne fotografie”.
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików w terminie do 31 stycznia 2007 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Nowego Podkarpacia” i na stronach internetowych RDLP Krosno w przeciągu 10 dni od daty ostatecznego posiedzenia jury.
7. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej i opublikowane na łamach „Nowego Podkarpacia” i stronach internetowych RDLP w Krośnie. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
8. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów
9. Komisarzem konkursu jest Edward Marszałek
10. Informacje dodatkowe, tel. (013) 43 644 51 w. 313 lub [email protected]
Uwaga:
• W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura RDLP w Krośnie, Telewizji Rzeszów i redakcji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
• Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, jakie zdobyła w konkursie..
• Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
• Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy